Tidsskrift for barne- og ungdomsfysioterapi - Nr. 93

8 TIDSSKRIFT FOR BARNE- OG UNGDOMSFYSIOTERAPI 93/2021 LIVSMESTRING I Lillestrøm kommune har vi per dags dato ett årsverk inn i skolehelsetjenesten, fordelt på to fysioterapeuter. I denne stillingen jobber vi forebyggende. Vi ønsker å nå alle elever i grunnskolen. Lillestrøm kommune har opp mot 90.000 innbyggere og 23 barne- skoler. I løpet av de siste årene har vi invitert oss selv inn på rektormøter for å opprette samarbeid med interesserte skoler. Etter det siste rektormøtet tok en seniorrådgiver kontakt med oss med ønske om et samarbeid rundt tema livsmestring og folkehelse. Skolene i Lillestrøm kommune har i flere år hatt faggrupper med ulike temaer. Lærer- ne melder seg på selvvalgt kurs (fem ganger i løpet av et år), hvor faget og erfaringsdeling er i fokus. Seniorrådgiver ønsket at vi skulle opprette en ny faggruppe som omhandler folkehelse og livsmestring, som vi driver sammen med en lærer. Dette er første året denne faggruppen er i drift. Lærerne melder seg på gruppen, i første omgang begrenset vi det til 1.-4. trinn. Påmeldingen er nå ferdig, og vi har opp mot 80 lærere som ønsker å være med. Dette tyder på at dette et aktuelt tema som lærere ønsker mer kunnskap om. Vi planlegger å ha fem samlinger i løpet av skoleåret. Fokuset for første samling er å bli kjent, ha en forventningsavklaring og erfaringsdeling. Vi ønsker å fokusere på aktivitetsglede gjennom praktisk å putte inn aktivitet også i de øktene lærerne jobber i små grupper. Vi har valgt en øvelse her hvor de skal presentere sidemannen muntlig for gruppa, og da skal de enten stå, stå på ett ben, rulle skuldre eller snakke nordlandsdia- lekt (ikke fysisk, men kanskje moro) – dette for både variasjon og å løse opp stemningen, og skape smil og latter. Vi avslutter økten med en aktivitet ute som heter Stratego. Siden det er Coronarestriksjoner og det er påmeldt over 80 deltakere, har vi måttet dele gruppen i 2 (red: artikkelen er skrevet før restriksjoner ble opphevet). Andre samling skal vi ha en foreleser inn. Hun skal snakke om arbeidet hun gjør inn i skolene med tanke på psykisk helse. Hun jobber tett inn i skolene på oppdrag, hvor hun hjelper lærere og elever i fastlåste situa- sjoner. Hun vil rette oppmerksomhet mot det å styrke lærerne i å stå i situasjoner med elever som opplever fastlåste eller vanske- lige følelser. Vi håper på å møtes fysisk hele gruppa denne samlingen, i et stort nok lokale med mulighet for en meters avstand. Vi vil da ta i bruk en pauseboks vi har laget som inneholder ulike øvelser som bidrar til aktivitetsavbrekk i en stillesittende hverdag. Innholdet i de tre siste samlingene er ikke planlagt enda. Folkehelse og livsmestring i grunnskolen Tina Camilla Magnus og Kari- Mette Nadden . Fysioterapeuter i skolehelsetjenesten, Lillestrøm kommune TinaCamilla.Magnus@lillestrom. kommune.no Kari-Mette.Nadden@lillestrom. kommune.no Tina Camilla Magnus og Kari-Mette Nadden har utviklet en pauseboks med ulike øvelser som bidrar til aktivitet i en stillesittende hverdag. Foto: Privat.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy