Tidsskrift for barne- og ungdomsfysioterapi - Nr. 93

TIDSSKRIFT FOR BARNE- OG UNGDOMSFYSIOTERAPI 93/2021 7 Selv om mange har lovprist temaet inn i skolen, har det kommet kritikk av hvordan dette blir løst. Folkehelse og livsmestring i skolen har ingen retningslinjer for temaer og metoder, og ansvaret er derfor lagt til lærerne for å finne ut av dette. Oppleggene som Livet&Sånn og LINK har baserer seg på å lære opp elevene, men det er i all hovedsak lærerne som trenger kunnskap om psykisk helse. Da ender man opp med eksterne opplegg ettersom lærerne ikke har kunnskapen som trengs. Når elever inviteres til å eksponere sine følelser, mangler lærerne verktøy for å håndtere dette. Fagfornyelsen som tredde i kraft høsten 2020, gjelder også kroppsøvingsfaget. Det overrasker meg stadig hvor liten kunnskap enkelte kroppsøvingslærere har på å legge til rette for deltagelse, selv når halve klasser sitter på benken i stedet for å delta. Her kan fysioterapeuters kunnskap om deltagelse være nyttig. I prosjektet Bevegelsesglede og Mestring er et av målene å utvikle et system for å fange opp de som faller fra i kroppsø- ving. Veien inn i skolen Folkehelse og livsmestring, sammen med ny lærerplan i kroppsøving, er fag og emner i ungdomsskolen hvor fysioterapeuter kan bidra med sin kunnskap. Men det tilfeldig- heter som avgjør om vi blir brukt. Jeg mener at veien inn til skolene må gå gjennom skolens helsesykepleier, det vil si skolehelsetjenesten. Helsesykepleier har allerede en posisjon på skolen, de har taletid på planleggingsdager og foreldremøter, og de deltar på tverrfaglige møter. Sammen med helsesykepleier i skolen, er det også mulig å kalle det en tverrfaglig skolehelsetjeneste. Prosjektet Bevegelsesglede og mestring i Ålesund kommune handler om forebygging av inaktivitet, helseplager og skader hos ungdom. Foto: Colourbox.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy