Tidsskrift for barne- og ungdomsfysioterapi - Nr. 93

TIDSSKRIFT FOR BARNE- OG UNGDOMSFYSIOTERAPI 93/2021 13 Leve NÅ har som mål å bidra til at barn med behov for barnepalliasjon skal leve et så godt som mulig liv sammen med familien sin. Leve NÅ skal være et supplement til lokale og regionale tjenestetilbud. Våren 2020 utlyste Helsedirektoratet midler til etablering og drift av lindrende enheter, med det mål å skape større mang- fold, kapasitet og verdighet innen omsorg ved livets slutt. I utlysingen ble det lagt vekt på utvikling og formidling av fagkompetanse innen palliasjon og det ble spesifisert at barn og unge med behov for lindrende behand- ling og omsorg skulle prioriteres. Stiftelsen Frambu søkte på disse midlene og fikk i juli i samme år innvilget søknad om å etablere og drive Leve NÅ – Enhet for samhandling, livskvalitet og lindring. Prosjektets varighet er fire år. Leve NÅ-enheten er samlokalisert med Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Målet med prosjektet Leve NÅ skal gi tilbud til familier med barn med behov for palliasjon og deres tjenesteyt- ere, og utvikles i nært samarbeid med lokalt tjenesteapparat. Tjenesten tar utgangspunkt i en helhetlig, tverrfaglig og familiesentrert tilnærming. Målgruppe for prosjektet  Leve NÅ skal gi tjenester til barn og unge (0-18 år) med genetiske, medfødte eller ervervede sykdommer som er livstruende eller livsbegrensende, samt deres familier. Tilbudet omfatter også målgruppens lokale og regionale tjenesteytere. Ansatte i Leve NÅ Vi er en tverrfaglig sammensatt perso- nalgruppe med helse- og sosialfaglig og Stiftelsen Frambu etablerer et nytt tilbud til barn med livstruende og livsbegrensende tilstander, deres familier og tjenesteytere. Kaja Giltvedt , spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, Leve NÅ, Stiftelsen Frambu.Tlf. 64 85 60 00/ 64 85 60 80, kgi@frambu.no  Mari Ellefsen-Martinsen , spesialist i barne- og ungdomsfysi- oterapi, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Tlf. 64 85 60 00/64 85 60 58 mae@frambu.no Foto: Stiftelsen Frambu.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy