Tidsskrift for barne- og ungdomsfysioterapi - Nr. 93

12 TIDSSKRIFT FOR BARNE- OG UNGDOMSFYSIOTERAPI 93/2021 Send til: kristinerabben@gmail.com eller finn faggruppen på Facebook! Tips oss! oppdaterte kunnskap om hvordan omgi- velser og kontekst, tidligere og nåværende, legger premisser for utvikling av helse og symptom, så er det lite som gjenstår som uforklarlig. Det er også lite som blir veldig vanskelig og «skummelt». Nettopp å utvise det i møte med barn og unge er kanskje den aller viktigste medisinen vi har; å formidle forståelse, trygghet og tillit til at de har i seg de ressursene de trenger (8, 22). Og dette formidles minst like mye gjennom kropps- språk, kroppsuttrykk og tilstedeværelse som gjennom ord (9). Referanser: 1. Bakken, A. (2021). Ungdata 2020. Nasjonale resultater NOVA Rapport 2. Østerås, B. (2019). Adolescent Health perceived Stress in relation to Pain, Physical Fitness, Mindfulness and BMI PhD, av- handling ved NTNU, januar 2019. 3. Nisamjan, N., Nordtømme, T. F. & Söder- ström, S. (2017) «Når overveldende inntrykk gir kroppslige uttrykk. En kvalitativ pilotstu- die». Fysioterapeuten, 9:17, 50-55. 4. Østby, S. V., Wang, C. E. A., Granheim, I. P. H., Kristensen, K. E. & Risør, M. B. (2018). «Epistemological and methodologi- cal paradoxes: secondary care specialists and their challenges working with adolescents with medically unexplained symptoms» International Journal of Mental Health Systems, 12.52 https://doi.org/10.1186/ s13033-018-0232-0 5. Jungmann, S.M., & Witthöft, M. (2020). Medically unexplained symptoms in children and adolescents: Illness-related self-concept and parental symptom evalua- tions. Journal of Behavioral Therapy and Experimental Psychiatry, 68:101565. doi: 10.1016/j.jbtep.2020.101565 6. Bonduelle, S., Vanderfaeillie, J., Denijs, K. Lampo, A. & Imeraj, L. (2020). «Factors influencing adherence to therapeutic recom- mendations made after diagnostic reas- sesment of medically unexplained symptoms in children and adolescents» Clinical Child Psychology and Psychiatry, 25(1) 62-77. 7. Norsk Fysioterapeutforbund (2015). Hva er fysioterapi? - utdypet. https://fysio.no/Hva- er-fysioterapi/Hva-er-fysioterapi-utdypet 8. Ottesen, A., & Øyehaug, G.A. (2017). Fysioterapi i skolehelsetjenesten for ungdom - perspektiver og praksis. Fysioterapeuten 4:16, 16-19. 9. Engelsrud, G., Øien, I., og Nordtug, B. (2018). Being present with the patient: a critical investigation of bodily sensitivity and presence in the field of physiotherapy. Physiotherapy Theory and Practice, 35(10), 908-918. 10. Ahola, S. Skjærven, L.H., & Piirainen, A. (2021). Physiotherapists’ conceptions of movement awareness– A phenomenographic study. Physiotherapy Theory and Practice, DOI: 10.1080/09593985.2020.1868028 11. Skau, G.M. (2017). Gode fagfolk vokser: Personlig kompetanse i arbeid med mennes- ker. 5.utg. Oslo: Cappelen Damm Akade- misk, kap. 3, s. 53-80. 12. Skulberg, K.R., & Vedøy, I.B. (2020). Folkehelse; utvikling, påvirkningsfaktorer og folkehelsearbeid. I: Skille, E.Å., Vedøy I.B., & Skulberg, K.R. (2020). Folkehelse. En tverrfaglig grunnbok. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, kap. 2, s. 37-63. 13. Smith, K.E., & Pollak, S.D. (2020). Early life stress and development: potential mechanisms for adverse outcomes. Journal of Neurodevelopmental Disorders, 12:34. https://doi.org/10.1186/s11689-020- 09337-y 14. Agorastos, A., Pervanidou, P., Chrousos, G.P., & Baker, D. (2019). Developmental Trajectories of Early Life Stress and Trauma: A Narrative Review on Neurobiological As- pects Beyond Stress System Dysregulation. Frontiers in Psychiatry, 10:118. doi: 10.3389/ fpsyt.2019.00118 15. McInnis, P. M., Braund, T. A., Chua, Z. K., & Kozlowaska, K. (2020). “Stress-system activation in children with chronic pain: A focus for clinical intervention” Clinical Child Psychology and Psychiatry, 25(1) 78-97. doi: 10.1177/1359104519864994 16. Hadji-Michael, M., McAllister, E., Reilly, C., Heyman, I., & Bennett, S. (2019). Ale- xithymia in children with medically unex- plained symptoms: a systematic review. Jour- nal of Psychosomatic Research, 123:109736. doi: 10.1016/j.jpsychores.2019.109736 17. Simons, L.E., Vlaeyen, J.W.S., Declercq, L., Smith, A.M., Beebe, J., Hogan, M., Li, E., Kronman, C.A., Mahmud, F., Corey, J.R., Sieberg, C.B., & Ploski, C. (2020). Avoid or engage? Outcomes of graded exposure in youth with chronic pain using a sequential replicated single-case randomized design. Pain, 161(3):520-531. doi: 10.1097/j. pain.0000000000001735 18. Christakis, D.A., Ramirez, J.S.B., Fergu- son, S.M., Ravinder, S., & Ramirez, J.M. (2018). How early media exposure may affect cognitive function: A review of results from observations in humans and experi- ments in mice. Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America, 115(40):9851-9858. doi: 10.1073/ pnas.1711548115 19. Cataldo, I., Lepri, B., Neoh, M.J.Y., & Esposito, G. (2021). Social Media Usage and Development of Psychiatric Disorders in Childhood and Adolescence: A Review. Frontiers in Psychiatry, 11:508595. doi: 10.3389/fpsyt.2020.508595 20. Hjetland, G.J., Schønning, V., Hella, R.T., Veseth, M., & Skogen, J.C. (2021). How do Norwegian adolescents experience the role of social media in relation to mental health and well-being: a qualitative study. BMC Psychology, 9(1):78. doi: 10.1186/s40359- 021-00582-x 21. Pepping, C. A., & Duvenage, M. (2016).The origins of individual differences in disposi- tional mindfulness. Personality and Indivi- dual Differences, 93, 130-136. doi:10.1016/j. paid.2015.05.027 22. Grasser, L.R., & Jovanovic, T. (2021). Safety learning during development: Implications for development of psychopathology. Beha- vioural Brain Research, 408: 113297. https:// doi.org/10.1016/j.bbr.2021.113297 23. Busch, V., Magerl, W., Kern, U., Haas, J., Hajak, G., & Eichhammer, P. (2012).The effect of deep and slow breathing on pain perception, autonomic activity, and mood processing--an experimental study. Pain Medicine, (2):215-28. doi: 10.1111/j.1526- 4637.2011.01243.x 24. Murray, D.W., Rosanbalm, K., Christopou- los, C., Meyer, A.L. (2019). An Applied Contextual Model for Promoting Self- Regulation Enactment Across Development: Implications for Prevention, Public Health and Future Research.The Journal of Primary Prevention, 40(4):367-403. doi: 10.1007/ s10935-019-00556-1 25. Quadt, L., Critchley, H.D., & Garfinkel, S.N. (2018).The neurobiology of inte- roception in health and disease. Annals of the New York Academy of Science, 1428(1):112-128. doi: 10.1111/nyas.13915 26. Sæle, O.O. (2021). Kroppssyn gjennom historien og om vår tids kroppsidealer og kroppsfokus. Oslo: Gyldendal Akademisk, del 2. 27. Friedel, S., Whittle, S. L., Vijayakumar, N., Simmons, J. G., Byrne, M. L., Schwartz, O. S., & Allen, N. B. (2015). Dispositio- nal mindfulness is predicted by structural development of the insula during late adolescence. Developmental Cognitive Neuroscience, 14, 62-70. doi:10.1016/j. dcn.2015.07.001 ARTIKKEL

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy