Tidsskrift for barne- og ungdomsfysioterapi - Nr. 93

TIDSSKRIFT FOR BARNE- OG UNGDOMSFYSIOTERAPI 93/2021 11 et konstant stress for systemet, noe vi vet at kropp og sinn ikke tåler (14). Derfor bør det heller ikke være overraskende at det utvikles mange ulike typer av symptomer blant de unge i dagens samfunn, inkludert «medisinsk uforklarlige symptomer» og primære smerter (15, 16, 19, 20). Et konstant overstimulert eller stresset nervesystem vil dessuten hindre utvikling av selvreguleringsevnen, siden denne prosessen forutsetter en tilstrekkelig dose ro og trygghet fra omgivelsene (21, 22, 23). Nettopp dette trekkes frem som sentralt for fremtidig folkehelse og i helsefremmende og forebyggende arbeid; at det legges til rette for fremming av god selvregulering blant barn og unge (24). God selvregulering innebærer blant annet kontakt med og forståelse av egen kropp (10, 25). Siden alt vi tenker og føler samt tidlige- re erfaringer har sine kroppslige avtrykk, vil kroppen være et speil for helhetstilstanden vår (9, 25) Uten tilgang til eller forståelse av denne informasjonen fra kroppen har vi alle manglende forutsetning for god selvregu- lering og selvivaretagelse (10, 25). Med en dominerende ytre og overfladisk forståelse av og tilnærming til kropp i vår samtidskultur, sammen med en mentaliseringsendring av våre identitetsverdier fra å være orientert mot det indre til å bli mer orientert mot det ytre, så rammer trolig dette den oppvoksende generasjonen ekstra sterkt (26). Ved man- glende kontakt med, forståelse av og tilgang til det mest autentiske feedback-systemet vi har, som er det umiddelbart kroppslige, så er det ikke rart at kropper og tåleevner ofte overskrides med påfølgende symptomutvik- ling, som uttrykkes både gjennom kropp og sinn (25, 26). Det «uforklarlige» kan bli forståe- lig i møtet med fysioterapeuten I fysioterapiens kunnskapsgrunnlag lig- ger forståelse av dette, at kontakt med og forståelse av kroppen, både i ro og i aktivitet er fundamentalt for helse (9, 10). Dette er kunnskap som er relevant i møte med alle brukere av tjenesten, men ikke minst i møte med barn og unge, som er midt i utviklings- og utformingsprosesser av sine fremtidige forutsetninger for helse (22, 27). Basert på kunnskap og forståelse av hva som i dag er «normalt» stressnivå i unges nervesystem sammen med kulturelt betinget domineren- de ytre reguleringsmekanismer, må barn og unge i dag sannsynligvis møtes og støttes på andre måter i helsetjenesten og i fysioterapi enn det som var vanlig og «normen» for bare få tiår siden. Vi må møte dem der de er, med deres gjeldende forutsetninger for helse (8, 9). I et slikt møte vil ikke «uforklarlige» symptomer og smerter være så uforklarlige og vanskelige. I et slikt møte er det forståelse for endrede forutsetninger og mekanismer for «uforklarlige» symptomer blant barn og unge. Med fysioterapeutens brede og Om lag halvparten av ungdommer i alderen 13-16 år sier at de opplever stress i hverdagen, og en fjerdedel i denne aldersgruppen sier de har smerter. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy