Produktkatalog 2024-2025

DIN GUIDE TIL VENTILASJON Alle nye boliger skal ha balansert ventilasjon der et ventilasjonsaggregat sørger for inn- og utluft i hele boligen. Godt kjøkkenavtrekk er viktig for inneklimaet slik at matlukt ikke sprer seg til andre rom. Derfor må kjøkkenavtrekket økes under matlaging. Siden boliger i dag er tette, må ekstra luft tilføres for å unngå undertrykk med fare for tilbakeslag fra for eksempel peis eller vedovn. Det finnes flere alternativer for å løse dette, avhengig av om kjøkkenavtrekket går via aggregatet eller ut i friluft. Et alternativ er at kjøkkenhetten har egen motor og er for normalventilasjon med avkast direkte ut i friluft. En rekke av RørosHetta sine modeller leveres som standard med et potensialfritt signal (POT-signal) som kobles til ventilasjonsaggregatet og gir dette beskjed om å øke lufttilførselen inn i boligen samtidig med at luftstrømmen ut reduseres. Trykkvakt er da ikke nødvendig. På denne måten vil man ha tilnærmet balanse i avkast og tilluft. Dersom det benyttes produkter uten POT-signal, må separat trykkvakt monteres. En annen vanlig løsning er at avtrekks- kanalen kobles direkte til ventilasjons- aggregatet; balansert ventilasjon. Kjøkken- hetten har ingen egen motor, men et spjeld der grunnventilasjon og forsert ventilasjon er justert til ønsket luftmengde. En styreledning med potensialfritt signal er koblet til aggregatet og sørger for økt mengde tilluft. Avkastluft føres fra kjøkkenhetten i bypass utenom varmeveksleren og til aggregatets avtrekkskanal. Ulikt design på kjøkkenhetten krever ulik luftmengde fra aggregatet. Se anbefalning om dette i neste avsnitt. Det er Byggeteknisk forskrift (TEK) som beskriver minimumskrav for alle nye boliger. Innenfor ventilasjon er det en rekke generelle krav, og to av punktene omhandler kjøkken- ventilasjon. Dette dreier seg om § 13-1.6: «Omluft skal ikke benyttes dersom den forurenser rom hvor mennesker er til stede» og § 13-2.4 «Kjøkken, toalett og våtrom skal ha avtrekk med tilfredsstillende effektivitet». I RørosHetta er vi svært opptatt av at inneklimaet i boliger skal være bra. Basert på titusenvis av leverte produkter i Nordiske hjem, og omfattende tester i vårt unike laboratorium i henhold til EN-standarder har vi følgende anbefaling: Ventilasjonskravene i TEK17 er kun å anse som en minimumsanbefaling. Rommets planløsning og tilgjengelig luftmengde bør hensynstas i valg av ventilatorløsning. Avtrekket skal alltid nå minimum 75 % osoppfang ved montasjehøyde 60 cm. Følgende luftmengder anbefales ut ifra design på ventilator: Vegghengt med volumfunksjon: Minimum 180 m3/t Vegghengt uten volumfunksjon (slimline): Minimum 185 m3/t Fritthengende (takmontert): Minimum 250 m3/t Ved kjøp av kjøkkenhette er det viktig å sørge for at den leveres med riktig ventilasjonstype. I oversikten til venstre finner du en rask innføring i de ulike ventilasjonstypene. Til hver type finner du et ikon og disse vil du finne igjen under de enkelte produktene i katalogen. Hvis du ser helt nederst på siden til et produkt du liker, finner du ut om produktet kan leveres med den ventilasjonstypen som passer din bolig. Merk at kravet om balansert ventilasjon i nye boliger også setter noen betingelser for valget ditt. 01 - GUIDE TIL VENTILASJON 17 Se etter dette symbolet for hetter som leveres med POT-signal (trykkvakt). Se etter dette symbolet for hetter som har vendbar motor.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy