Eiendomsmegleren nr. 3 - 2023

EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2023 5 Vi har nettopp kommet hjem fra «vårens vakreste eventyr» for oss eiendomsmeglere MNEF, nemlig den årlige Vårkonferansen til Norges Eiendomsmeglerforbund. Denne gangen var Nord-Norge og Bodø vertstedet, og vi har opplevd skiftende vær, rib-tur i vill og vakker kystnatur, lyse netter og ikke minst det herlige bransjefellesskapet. Slike møteplasser er viktige for oss; energien, varmen og vennskapet vi kjenner på når vi møter bransjekollegaer, leverandører og andre bransjevenner fra hele landet. En samlingsplass hvor vi tar opp aktuelle temaer i bransjen vår, en arena for læring, motivasjon og fremtidstanker. Og hvor vi bygger broer for å styrke meglerbransjen i Norge. Vi er snart halvveis i året, et år som er preget av store kontraster i boligmarkedet. Det er god aktivitet i bruktboligmarkedet, mens nyboligsalget er preget av kraftig fall som følge av høye rente- og byggekostnader. Til tross for at man har spådd nedgang i bruktboligprisene på grunn av økte renter, ser vi det motsatte. NEF er alvorlig bekymret for hva som vil skje med tilbudssiden om 12-18 måneder når vi får full effekt av det lave nyboligsalget. Dette har vi tydelig uttrykt overfor sentral- banken, finansmyndighetene og boligministeren. Når det samlede boligtilbudet faller, frykter vi et uforholdsmessig stort press på brukt- boligmarkedet med dertil økte priser. Finansdepartementet endret fra nyttår i år rammene for bankenes utlånspraksis, gjennom en justering av Utlånsforskriften. Her er vi i NEF glade for å bli hørt. En videreføring av utlånsforskriften uten innstramming var helt nødvendig. Det var også veldig fornuftig å justere på rentestressterskelen for å gi de med lavere inntekt noe mer handlingsrom. De nordiske landene samarbeider tett og godt gjennom Nordisk Eiendomsmeglerunion (NEU). I et møte i Reykjavik nylig, erfarte vi at Island er et eksempel på hvordan det kan gå uten utlånsregler. Gjennom pandemien økte boligprisene der med over 40%. Landet har nå en inflasjon på vel 10%, noe som i stor grad skyldes boligmarkedet. Bolig- lånsrenten er på 10% og ventes å øke ytterligere. Det skjevkjørte boligmarkedet er mer enn halvert. Bankene har nå strammet kraftig inn for å stabilisere markedet igjen. De krever 20% egenkapital og at hver husholdning ikke kan ha større gjeldsbyrde enn 35% etter skatt. Skatteutvalgets utredning var til høring i år, og her leverte Norges Eiendomsmeglerforbund et langt og grundig høringssvar, hvor vi stilte oss kritisk til skatteutvalgets vurderinger og forslag til boligbeskatning. Vi stilte oss undrende til hvordan Skatteutvalget unnlot å drøfte den samfunnsøkonomiske verdien av den norske boligmodellen med eierlinjen, som har vært en suksess i Norge. Det samme gjorde også Huseierne, Eiendom Norge, NBBL og Boligprodusentene. Sammen har vi lykkes med å overbevise regjeringen om at skatteutvalgets forslag var en dårlig idé. Og samarbeid er viktig for å oppnå resultater. Mye av grunnen til at vi lykkes i enkeltsaker, er at vi samarbeider godt og langsiktig med andre organisasjoner som har sammenfallende interesser med oss. I NEF har vi stort fokus på å overvåke de samlede transaksjonskostnadene i bolighandelen. Vi har over tid samarbeidet med Forbrukerrådet, Huseierne og Eiendom Norge om å påpeke overfor NBBL at gebyrene boligbyggelagene tar for eierskifte og forkjøpsrett ikke står i stil med lovens intensjoner. Det synes å være etablert en praksis hvor alle tar lovens makspris uavhengig av om beløpet står i rimelig samsvar med de kostnadene borettslaget blir påført eller ikke. Sammen tilskrev vi NBBL i april i fjor, og vi har nettopp fulgt opp med et nytt brev til Kommunal- og distriktsdepartementet i fellesskap. Her anmoder vi om at det må gjøres nødvendige lovendringer for å sikre at forbruker ikke utsettes for høye gebyrer og lovstridig praksis ved salg av boliger i borettslag, boligsameier og boligaksjeselskaper. LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID RANDI HOLLINGEN STYRELEDER I NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND STYRELEDEREN HAR ORDET GODE MØTEPLASSER OG TILLITSFULLT SAMARBEID NEF jobber kontinuerlig for å skape gode møteplasser for bransjen og med å bygge tillitsforhold for godt samarbeid med andre bransjeaktører, med mål om å verne om og styrke den viktige næringen vår. Med sommeren rett rundt hjørnet, benytter jeg anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommerferie i alle varianter i vårt langstrakte land!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy