Eiendomsmegleren nr. 3 - 2023

punkt kan ikke føre frem. Feilen er imidlertid i ettertid rettet opp, og nemnda kan ikke se at det har fått noen økonomiske konsekvenser for klageren. Klagerens anførsel om at megleren ikke hadde kontroll på oppgjøret, er ikke dokumentert. ERSTATNINGSKRAVET Arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven § 2-1 pålegger meglerforetaket et objektivt ansvar for skader voldt uaktsomt av meglerforetakets meglere. Ut fra det nemnda har kommet til over, er grunnvilkåret om at megler må ha vært uaktsom, oppfylt. I tillegg må klageren ha lidt et økonomisk tap, og det må være årsakssammenheng mellom meglers forsømmelse og tapet. Klageren har også en tapsbegrensningsplikt. Nemnda forstår det slik at klageren ikke har søkt kommunen om deling etter jordloven § 12, og det er derfor usikkert om tillatelse til dette i dag vil bli gitt. Det er derfor en usikkerhet knyttet til om klageren har lidt et økonomisk tap. Det kan i den forbindelse ikke være avgjørende at jordbrukssjefen har gitt uttrykk for at han ikke ser grunnlag for å godkjenne fradeling. Når det forøvrig gjelder økonomisk tap, bemerker nemnda at det uansett ikke kan baseres på kun én innhentet verdivurdering sammenholdt med den pris klageren betalte for eiendommen. Her kan også klagerens tapsbegrensningsplikt være relevant. Konklusjonen blir at nemnda ikke har grunnlag for å utmåle en eventuell erstatning.»  42 EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2023 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER NEF Oppgjørspraksiskurs Fullmektig som snart er ferdig med praksistiden og ønsker eiendomsmeglerbrev? NEF arrangerer 100% digitalt og effektivt oppgjørspraksiskurs for fullmektiger. Mer informasjon finner du på nef.no/kurs!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy