Eiendomsmegleren nr. 3 - 2023

EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2023 39 servitutten gjeldande». Det er altså den part som er rettighetshaver etter dokumentet, som er berettiget. Utgangspunktet kan virke selvsagt, men utgjør en viktig presisering, som vil innebære at andre enn den som er rettighetshaver etter dokumentet, må dokumentere sin påtalerett. Høyesterett presiserer videre at man ved avgjørelsen av om en servitutt er en strøksservitutt, i tillegg til en tolkning av ordlyden og situasjonen på stiftelsestidspunktet, må legge vesentlig vekt på om servitutten er egnet til å sikre en særskilt bo- og byggeskikk («bu- og byggjeskipnad») i et område. Da dette ikke fremgår direkte av ordlyden i skjøtet la Høyesterett vekt på 1) formålet med servitutten og 2) hvor stort areal og hvor mange av de eiendommene som ble fradelt i samme periode som hadde den samme begrensningen. Under spørsmålet om formålet med servitutten konkluderte Høyesterett med at det var mer nærliggende å forstå formålet med servitutten slik at den skulle ivareta konkurransehensyn – altså hotellets ønske om ikke-konkurranse på tilgrensende eiendommer. Når hotellet i tillegg bare hadde heftet servitutten på fire av de ti fradelte tomtene fra 1939, som utgjorde 16 mål av om lag 40 mål totalt, kom Høyesterett til at hensikten ikke var å sikre en særskilt bo- og byggeskikk. HVORDAN FORHOLDE SEG TIL NABOER SOM PÅBEROPER BYGGEBEGRENSNING? Høyesteretts dom gir klare anvisninger på hvordan man kan avklare om en servitutt er en strøksservitutt, som kan påberopes av en lang rekke naboeiendommer, eller om den kun kan påberopes av den erklæringen i sin tid var ment å tilgodese. Denne sondringen vil potensielt ha svært stor økonomisk og praktisk betydning for mange utbyggere. Dommen gir oppfordring til en grundig gjennomgang av de servitutter som er påheftet en utbyggingseiendom, men også en bevisst tilnærming overfor naboer som kommer trekkende med en påstått byggebegrensning.  STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER BRÆKHUS Brækhus startet i 1929 med forretningsjus og eiendom, og vi har videreutviklet vår kompetanse i tiår etter tiår. Vår lange historie gjør at vi ikke blir skremt av store utfordringer. Vi er i dag et nytenkende firma og våre klienter er alt fra store, verdensomspennende selskaper til små og mellomstore bedrifter. Vi har klienter fra de fleste bransjer i både privat og offentlig sektor. Kombinasjonen av fullservice advokatfirma, eiendomsforvaltning og regnskapstjenester gjør at våre advokater i eiendoms- og skatteavdelingene er spisset innen juridiske- og markedsmessige problemstillinger og kan dra nytte av kolleger med regnskapsmessig og eiendomsfaglig ekspertise i en sømløs tjenesteleveranse mot klient. www.braekhus.no HAR DU SJEKKET HVILKE FORDELER DU FÅR SOM NEF-MEDLEM? Sjekk ut dine fordeler og besparelser hos NEFs samarbeidspartnere: nef.no/fordelsprogram Har du sjekket hvilke fordeler du får som NEF-medlem? Se dine fordeler og besparelser hos NEFs samarbeidspartnere: nef.no/medlemskap/fordelsprogram

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy