Eiendomsmegleren nr. 3 - 2023

EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2023 33 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER LA-2009-177115 gjaldt blant annet spørsmål om det var selger eller megler som til syvende og sist var ansvarlig for kjøpers krav om prisavslag/erstatning for mangel i form av tilbakeholdte opplysninger om at tredjemann hadde parkeringsrettigheter på eiendommen. Lagmannsretten kom til at selger og megler måtte dekke halvparten hver. Selv om det forelå erstatningsbetingende uaktsomhet på meglers hånd, var også selger å bebreide. Han burde ha forsikret seg om at megleren hadde riktig og fullstendig kunnskap om parkeringsrettighetene. LB-2010-55875 gjaldt en kjøpers krav om prisavslag/ erstatning mot selger og eiendomsmegler etter salg av fast eiendom som var opplyst å være regulert til bebyggelse, men som ikke var det, og eventuelt hvem som i en regressomgang skulle bære det endelig ansvaret. Selger nådde ikke frem med sitt regresskrav mot en grovt uaktsom megler fordi prisavslaget ikke utgjorde et økonomisk tap på selgers hånd, og det fremsto som lite rimelig og som en uberettiget vinning for selger om megler skulle bære byrden for prisavslaget. Megler ble imidlertid holdt ansvarlig for de utgifter selgeren var påført, f. eks. sakskostnader. TROMS-2013-66700 gjaldt regresskrav mellom meglers ansvarsforsikring og selger etter at selgers eierforsikringsselskap hadde dekket et prisavslag basert på uaktsomhet fra eiendomsmeglers side og fått medhold i et direktekrav mot meglers ansvarsforsikring. Salgsmaterialet inneholdt uriktige opplysninger om adgangen til utleie av hybler mm. Tingretten viste til Rt-2005-780 og kom etter en samlet vurdering til at både selger og megler hadde skyld i opplysningssvikten. Etter en skjønnsmessig helhetsvurdering ble ansvaret fordelt med en halvpart på hver. Foreliggende forsikringer og forsikringsmuligheter kan ha betydning for ansvarsfordelingen mellom utbygger og megler, jf. forarbeidene til skadeserstatningsloven § 5-3. OPPSUMMERING Utbygger og megler hefter prinsipalt solidarisk overfor forbruker for feil i prosjektets visualiseringsmateriale såfremt både selger og megler kan holdes ansvarlig for opplysningssvikten på selvstendig grunnlag. Den innbyrdes fordelingen mellom utbygger og megler beror alminnelige regressregler. Den enkeltes skyld står sentralt. Megler bør sette seg godt inn i alle deler av en visualiseringsverktøyet, og det som faktisk fremvises her, for å kunne gå god for boligprosjekter som skal legges ut i markedet.  HAAVIND - Et ledende fullservice advokatfirma med ca. 140 advokater. - Spesialiserte advokater innen 20 fagområder og bistår jevnlig offentlige og private virksomheter. - Betydelig andel rådgivning innen strukturering av eiendomsprosjekter, plan- og bygningsrett, ekspropriasjonsrett, tingsrett og kjøp- og salg av eiendommer, samt utleie. www.haavind.no Megler bør sette seg godt inn i alle deler av en visualiseringsverktøyet, og det som faktisk fremvises her, for å kunne gå god for boligprosjekter som skal legges ut i markedet HAR DU SJEKKET HVILKE FORDELER DU FÅR SOM NEF-MEDLEM? Sjekk ut dine fordeler og besparelser hos NEFs samarbeidspartnere: nef.no/fordelsprogram Trenger din bedrift nye folk? La NEF hjelpe deg å nå riktig målgruppe med stillingsannonse på våre nettsider, sosiale medier og nyhetsbrev til våre medlemmer. Kontakt ida@nef.no for mer informasjon! Pris: kr 2 000,- +mva NEF Oppgjørspraksiskurs NEF arranger r 100% digitalt og effek ivt oppgjørspraksiskurs for eiendomsmeglerfullmektiger flere ganger i året. Mer informasjon og kommende kurs finner du på nef.no/kurs! Er du b visst på å bruke MNEF i tittelen din? MNEF er kvalitetsstempelet for medle mer av NEF. Eiendomsmeglere MNEF e m d på å påvirke bransjen gjennom å støtte NEFs arbeid og verdier. NEF oppfordrer alle våre medlemmer som megler til å vise at dere er MNEF!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy