Eiendomsmegleren nr. 3 - 2023

26 EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2023 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID Vi har stilt den nyvalgte lederen noen spørsmål rundt hvorfor hun har tatt på seg dette tidkrevende vervet i tillegg til jobb og alt annet. Kan du kort fortelle litt om bakgrunnen din og hvordan du havnet der du er i dag? Jeg begynte på meglerstudiet høsten 2015 og fant fort ut at dette var noe jeg ville fortsette med. I løpet av det første studieåret søkte jeg meg jobb i hjembyen Fredrikstad hos Stavlund og var da så heldig å få stilling som trainee i firmaet. Etter noen år på BI begynte fullmektigperioden i samme foretak, hvor jeg i dag er eiendomsmegler og stolt partner. Du er nå nyvalgt leder i NEF Ung – Hvordan havnet du der og hvilke erfaringer har du gjort deg så langt? Å være leder for NEF Ung er noe jeg er veldig stolt av! Jeg har de siste to årene vært engasjert i NEF Østfold som sekretær og nå nestleder i Østfold-foreningen. Da jeg så at Anders Kløvning, tidligere leder, skulle tre av, så tenkte jeg at det muligens kunne være noe for meg. Jeg ble derfor veldig glad da jeg ble kontaktet av valgkomiteen for å høre om NEF Ung var noe jeg kunne tenke meg å engasjere meg i. Jeg har hittil erfart at NEF Ung absolutt er av flere sin interesse ift. hva vi yngre i bransjen mener og hvordan vi opplever yrket. Jeg vil også nevne at vår plass i NEF sitt sentralstyre er svært lærerikt og nyttig for vårt videre arbeid. Hva betyr engasjement for deg? Engasjement for meg betyr å være nysgjerrig og å føle at noe betyr noe og gir glede i den hverdagen jeg har som eiendomsmegler. Hvordan får du tiden til å strekke til når du jobber som eiendomsmegler, leder i NEF ung og sitter i styret i NEF Østfold? Som helt sikkert mange andre i denne bransjen kjenner seg igjen i så handler det om prioriteringer. Det er klart mer å gjøre i vår og høstmånedene enn ellers i året og det blir da lite fritid og fri. Jeg prøver å være litt mer effektiv og strukturert for hver eneste uke, men har enda mye å lære. Det hjelper å ha flinke folk rundt seg for å selv kunne gjøre et godt stykke arbeid. Det er flest hverdager hvor jeg jobber med eiendomsmegling og jeg er heldig med kollegaene mine – vi er et team. Hvilke erfaringer er viktigst for deg å ta med deg inn i denne rollen? Jeg tror det er viktig å være lærevillig og nysgjerrig når man møter nye utfordringer. Selv prøver jeg å lytte til andre og heller gjøre meg opp noen egne synspunkter og meninger etter hvert. Kan du si litt om de andre som sitter i styret? Hva betyr det at styret er besatt med personer fra nesten hele landet? I denne styreperioden er vi kun jenter! Dette er en god blanding av flinke folk fra nord til sør og øst. Styret er mer geografisk spredt enn tidligere styre, et bevisst valg fra valgkomiteen. Dette er for å prøve å skape et bedre lokalt engasjement og mer kontakt med distriktene. Selv mener jeg det er selvsagt at det er enklere å engasjere seg et sted man føler tilknytning eller kjennskap til enn ukjente lokallag. Det er alltid hyggelig å bli kjent med nye lokalforeninger, men jeg tror det er lurt å spre styremedlemmene etter geografi. Styret består av nyutdannede studenter fra BI, eiendomsmeglerfullmektiger, de litt mer erfarne fullmektigene og et par eiendomsmeglere. Vi har fast møte- tid en gang i måneden hvor vi planlegger aktiviteter og diskuterer arbeidet vårt. Vi ser frem til å møtes i faglige- og sosiale arrangementer i løpet av året. Hva er det viktigste som NEF Ung har gjort siden de ble stiftet i 2018? NEF Ung har blant annet vært med på å endre muntlig eksamen på BI, slik at studenter som ikke består første muntlig og ikke har hengefag, får mulighet til å ta kontinuasjonseksamen tidligere enn før, slik at vi raskere kan få fullmektiger ut i jobb. Hva blir den viktigste jobben deres framover? Å skape et nettverk på landsbasis for unge, utvikle NEF Ung til en samleplattform og å fortsette samarbeidet med NEF sentralt, med studiesteder og samarbeidspartnere for å kunne sikre god kvalitet og yrkesutøvelse i bransjen. Det er et yrke med mye konkurranse og for de fleste tar det tid å opparbeide seg en portefølje. Ekstra krevende kan det kanskje være for de som nettopp har fullført studiene på skolen. Med sosiale og faglige arrangementer kan man dele erfaringer og bli bedre kjent. Vi ønsker at alle skal føle at de har en tilhørighet, og så håper vi det kan være litt enklere å ta kontakt med oss i Ung-styret dersom man selv er ung og opplever noe som er krevende eller usikkert. Har du noen hjertesaker du brenner spesielt for i denne sammenheng? Vi er opptatt av at det skal være faglig tyngde i det arbeidet vi driver med. Det er mye lover, forskrifter og stadige nye endringer i loven. Vi ønsker at alle i bransjen skal være opptatt av å holde en høy faglig NY LEDER I NEF UNG Ingeborg Holten Hjemdal fra Fredrikstad er nyvalgt leder i NEF Ung. 27 åringen tar dermed over rollen etter Anders Kløvning som var med på å starte opp foreningen i 2018. AV SVEIN STRØMNES, NEF Vi ønsker at alle i bransjen skal være opptatt av å holde en høy faglig kvalitet på utøvelse av profesjonen og at salgsprosessen skal oppleves trygg, riktig håndtert og at det skal gjøres innenfor de rammene som er satt

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy