Eiendomsmegleren nr. 3 - 2023

HOLD AV DATOEN! Høstkonferansen for næringsmeglere i regi av Forum for Næringsmeglere og NEF byr på spennende etterutdanningskurs for næringsmeglere. 6-7. SEPTEMBER | CLARION HOTEL OSLO FFN Høstkonferanse 2023 i marka hvis eiendommen skal omsettes. Da gjenstår fortsatt en ny oppmålingsforretning i marka hvor grensemerker settes ned og måles inn. Ved tredje føring i matrikkelen oppdateres opplysningene og kryss for «Merking utsatt» fjernes. EIENDOMMER MED MUF Kartverket har fulgt med på utviklingen av MUF som går over frist fra matrikkelloven trådte i kraft. Andelen er varierende, både mellom kommuner og landsdeler, og i løpet av året. Antall MUF totalt har ligget rundt 10 000 og av de ca. 30 % over frist. Ser vi på status for april 2023 er det totalt 8 345 registrerte MUFer i matrikkelen og 2 660 er gått over 2 års fristen, det vil si 31,9 %. Målet for 2023 er å komme ned på 25 % og maks 1 500 stykker eller 15 % ved utgangen av 2025. Det er en positiv trend når det kommer til antall, både MUF generelt og de som går over frist. Likevel er det viktig at det jobbes med å gjennomføre innen lovpålagte frister og at det kun benyttes når vilkårene er til stede. Så lenge en eiendom er merket med MUF vil det være knyttet en usikkerhet til den. Det vil være mulig å omsette den og derfor er det ikke nødvendigvis de partene som opprinnelig søkte om en MUF som møtes når oppmålingsforretningen skal fullføres. For de som kjøper en eiendom vil det være viktig opplysninger å ha kjennskap til denne usikkerheten og være klar over at de vil bli kalt inn når forretningen skal fullføres. For kommunene er det viktig å få gjennomført MUF innen frist og opprette gode rutiner for gjennomføring, også for de som ikke gjennomføres innen frist. For de som selger og kjøper eiendom er det viktig å vite hva objektet er, hvor går grensene og hvilken kvalitet har de. Eiendomsmeglere er en viktig bidragsyter til å skaffe klarhet i hva som omsettes for å skape trygget både hos kjøper og selger.  For de som selger og kjøper eiendom er det viktig å vite hva objektet er, hvor går grensene og hvilken kvalitet har de

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy