Eiendomsmegleren nr. 3 - 2023

EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2023 17 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID Med hjemmel i matrikkelloven § 6 kan en rekvirent av oppmålingsforretning søke om å få ført den nye matrikkelenheten inn i matrikkelen uten fullført oppmålingsforretning (MUF). Kommunen skal behandle søknaden og fatte et vedtak. Figur 1 viser prosessen både ved avslag og tillatelse. Videre viser den de to ulike måtene å gjennomføre på; matrikulering med påfølgende fullføring innen 2 år, eller matrikulering med oppmåling innen 2 år og merking senest innen 5 år etter opprettelsen. Vilkår og gjennomføring er nærmere beskrevet i matrikkelforskriften § 25. Ved gjennomføring av oppmålingsforretning i marka skal partene kalles inn og gis mulighet til å møte. Hvordan forholder du som eiendomsmeglere deg til eiendommer opprettet med MUF hvis de omsettes før forretningen er ferdig? Hva selger du hvis det ikke har vært gjennomført oppmålingsforretning over de nye grensene? Artikkelen vil gi en innføring i deler av prosessen for MUF, hva det kan ha å si for de som velger denne løsningen og hvordan du som skal bidra i salgsprosessen kan få informasjon. MATRIKULERING UTEN FULLFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING - HVA BETYR DET Å SELGE EN EIENDOM MED MUF? Matrikulering uten fullført oppmålingsforretning kan gi en god fleksibilitet for eiendomsutvikling. På den andre siden kan det gi en usikkerhet hvis eiendom selges og kjøpes uten at oppmålingsforretningen fullføres, det kan hefte som en usikkerhet ved eiendomsgrensene. Muligheten må benyttes i henhold til regelverket. Per 1. februar 2023 er det registrert 8679 matrikkelenheter med ikke fullført oppmålingsforretning. Av disse er 31 % gått over den registrerte fristen for fullføring. Hva skjer når fristen ikke overholdes? Og hva selger du egentlig? AV LEIKNY GAMMELMO Matrikulering uten fullført oppmålingsforretning -hva betyr det å selge en eiendom med MUF? Matrikulering uten fullført oppmålingsforretning kan gi en god fleksibilitet for eiendomsutvikling. På den andre siden kan det gi en usikkerhet hvis eiendom selges og kjøpes uten at oppmålingsforretningen fullføres, det kan hefte som en usikkerhet ved eiendomsgrensene. Muligheten må benyttes i henhold til regelverket. Per 1. februar 2023 er det registrert 8679 matrikkelenheter med ikk fullført oppmålingsforretning. Av disse er 31 % gått over den registrerte fristen for fullføring. Hva skjer når fristen ikke overholdes? Og hva selger du egentlig? T kst: Leikny Gammelmo Med hjemmel i matrikkelloven § 6 kan en rekvirent av oppmålingsforret in søke om å få ført den nye matrikkelenheten inn i matrikkelen uten fullført oppmålingsforretning (MUF). Kommunen skal behandle søknaden og fatte et vedtak. Figur 1 viser prosessen både ved avslag og tillatelse. Videre viser den de to ulike måtene å gjennomføre på; matrikulering med påfølgende fullføring innen 2 år, eller matrikulering med oppmåling innen 2 år og merking senest innen 5 år etter opprettelsen. Vilkår o gjennomføring er nærmere b skrev t i matrikkelforskriften § 25. Ved gj nnomføring av oppmålingsforretning i marka skal partene kalles inn og gis mulighet til å møte. Hvordan forholder du som eiendomsmeglere deg til eiendommer opprettet med MUF hvis de omsettes før forretningen er ferdig? Hva selger du hvis det ikke har vært gjennomført oppmålingsforretning over de nye grensene? Artikkelen vil gi en innføring i deler av prosessen for MUF, hva det kan ha å si for de som velger denne løsningen og hvordan du som skal bidra i salgsprosessen kan få informasjon. Figur 1: Prosesslinje for saksgangen ved matrikulering uten fullført oppmålingsforretning. Frister og grensenes status En MUF starter alltid med en søknad og det skal fattes et vedtak som svar på søknaden. Vedlagt søknad om MUF skal det være «et kart som viser en fullstendig oversikt over samtlige grenser for Figur 1: Prosesslinje for saksgangen ved matrikulering uten fullført oppmålingsforretning. Lekny Gammelmo

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy