Eiendomsmegleren nr. 3 - 2023

14 EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2023 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID NS3940 Areal- og volumberegninger av bygg, som er standardens fulle navn, utarbeides av en komite i Standard Norge. Ulike bransjeaktører, slik som NEF, Eiendom Norge, Norsk takst, Boligprodusentene, Kartverket, SSB, DIBK, Huseierne og mange flere, er representert inn i komiteen som arbeider med en ny oppdatert versjon av standarden. Slik sikres det enighet hos de ulike aktørene om felles og enhetlig systematisering, referanser og retningslinjer til beste for alle, både bransjen selv og for forbrukere og andre sluttbrukere. En standard er ikke norsk lov, men norsk lov kan henvise til en standard og blir da en del av loven. Når det gjelder boligomsetning viser forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) til at arealet skal måles og oppgis slik arealstandarden viser til. Når kommer den nye standarden? Svar: Arealstandarden publiseres trolig i september 2023. Første norske standard for bygningers areal og volumer er fra 1954, og siste utgave er fra 2012. Den gjelder beregninger for både boliger og nær- ingsbygg. Arbeidet med den siste revisjonen startet i 2017, og det har tatt lang tid for aktørene å komme frem til enighet. Innholdet i standarden er så å si klart, men det er siste hånd på verket for ordlyd og skisser etc. som gjenstår, samt at standarden skal digitaliseres. Siste informasjon fra komiteen er at den nye versjonen trolig blir publisert i september 2023. Når vil den nye arealstandarden gjelde fra? Svar: For salg av bolig vil arealstand- arden gjelde fra 1.1.2024. For øvrig gjelder standarden fra det tidspunktet den blir publisert. Arealstandarden gjelder fra det tidspunktet den publiseres, men i boligomsetningen blir det vanskelig å ta en standard i bruk uten en overgangsperiode. Det variere hvor langt tid det tar å omsette boliger i markedet. Tilstandsrapporter og andre takstrapporter som bruker arealstandarden har gyldighetsperioder som strekker seg fremover i tid. Arealer benyttes også som en del av statistisk grunnlag som rapporteres til SSB, og benyttes av det offentlige, som for eksempel grunnlag for beregning av skatt. Ikke minst inngår areal som en del av felles statistikk som bransjen samlet rapporterer inn og benytter til blant annet verdisetting og forbrukerinformasjon. Dessuten må det en lovendring til i forskrift til avhendingslova, siden det i dag er krav om å opplyse om P-Rom og S-Rom i forskriften, og disse areal- kategoriene fjernes i arealstandarden. Det er derfor vedtatt at den delen av arealstandarden som går på salg av bolig først skal ha virkning fra 1.1.2024. Hvordan blir en overgangsordning for salg av boliger? Svar: Norsk takst påser at iVerdi som leverer flesteparten av tilstandsrapportene leverer areal etter gjeldende og ny arealstandard i en periode. Gyldighetsperioden for en tilstandsrapport er fastsatt til ett år. For å sikre at forbrukere ikke trenger å oppdatere rapporter unødvendig, har Norsk takst jobbet lenge med å sikre at iVerdi som leverer programvare til takstingeniør skal rapportere areal etter gammel og ny standard i en periode. Det arbeides også med et godt informasjonsløp ut mot forbrukere i samarbeid med NEF. Er det store endringer i arealstandarden? Hva er de viktigste endringene? Svar: Det meste i arealstandarden er som før, men det er noen viktige endringer for boliger som selges: • A realkategoriene P-Rom og S-Rom for boliger er tatt ut. Det skal fremdeles oppgis BRA for boligen. • F or å kunne skille mellom arealer i og utenfor boliger innføres det NY VERSJON AV AREALSTANDARDEN VENTES TIL HØSTEN – HVORDAN PÅVIRKER DETTE BOLIGSALG OG ANDRE SALG FREMOVER? Hva er arealstandarden og hvem fastsetter den? Arealstandarden er laget av bransjeaktører som samarbeider om felles systematisering til beste for bransjen, forbrukere og andre sluttbrukere AV CAMILLA BREKKE, ADVOKAT I NORSK TAKST Camilla Brekke

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy