Eiendomsmegleren nr. 3 - 2023

10 EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2023 Det faglige programmet var i år satt sammen av ulike temaer som tidlig i 2023 pekte seg ut som særlig aktuelle. Finanstilsynet var godt representert på konferansen ved Anne Kari Tuv og Arne Solberg, sistnevnte innledet Vårkonferansens faglige del med «Finanstilsynets time». Til tross for alvoret som naturlig følger med «Finanstilsynets time», er vi veldig takknemlige for at tilsynsmyndigheten stiller opp, løfter problemstillinger og formidler sine begrunnede tolkninger og synspunkter på utvalgte problemstillinger. Denne gangen var hovedfokuset på kravene til eiendomsmeglers uavhengighet og forholdet til andre tjenesteytere i eiendomsmeglingsloven § 5-4, begrensning i adgang til å drive annen virksomhet i § 5-1. I tillegg ble krav- ene til eiendomsmeglers håndtering av «kommer for salg»-markedsfør- ing og «off-market» salg gjennomgått. Ved «kommer for salg»-markedsføring må lovpålagte opplysninger innhentes, kontrolleres og samles i et dokument som kan presenteres for interessentene før eiendomsmegler gjør tredjepersoner kjent med at en bestemt eiendom skal selges. Solberg understreket at markedet informeres på en slik måte at boligen – og dermed selger - kan identifiseres før dette forarbeidet er gjort, da dette øker risikoen for at avtaler kommer i stand uten at informasjon er kvalitetssikret. Hva gjelder «off-market» salg ble det minnet om retningslinjene for dette fra 2018 som ligger på Finanstilsynets websider. [https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/pressemeldinger/2018/ nye-retningslinjer-til-eiendomsmeglerne-om-sakalte-off-market-salg/]. Etter Finanstilsynet gikk stafettpinnen til Carsten Pihl fra Huseierne som orienterte om nye EU-krav til energibruk i boliger, ga eksempler på hva dette konkret vil innebære for norske boliger, og stilte det betimelige spørsmålet om og hvordan de nye EU-kravene vil påvirke eiendomsmeglers plikter og rolle. 2023 er året for lansering av ny arealstandard, NS3940. Bare formaliteter gjenstår i Norsk Standard før denne blir publisert og trer i kraft. Takstmann Vidar Aarnes presenterte de sentrale endringene som har betydning for boligmegling. Den delen av standarden som gjelder for boligmegling vil tre i kraft 01.01.24, altså etter standarden for øvrig som trer i kraft ved kunngjøring. Norsk Taksts medlemmer vil i denne overgangsperioden samtidig tilby måling i henhold til både gammel og ny standard for å begrense behovet for ny befaring av eiendommer som ikke er solgt pr 31.12.23. For at flere eiendomsmeglere skal få mulighet til å bli godt oppdatert på endringene som ligger foran oss, vil det bli satt opp direktestreamet frokostseminar hvor endringene vil gjennomgås. FAGLIG PÅFYLL I BODØ Årets Vårkonferanse gikk av stabelen nord for Polarsirkelen, i Bodø den 23. og 24. mai, og deltakerne fikk både faglig og sosialt påfyll i to dager til ende. Det hele ble åpnet av Randi Hollingen og Carl Geving som sammen ønsket velkommen til medlemmer, samarbeidspartnere og amerikanske gjester fra NAR. Randi og Carl reflekterte over de spesielle tidene og berømmet medlemmenes evne til å stå i det og holde stø kurs. AV NEF JURIDISK STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID Carl O. Geving og Randi Hollingen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy