Eiendomsmegleren nr. 2 - 2023

8 EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2023 Matrikkelen er i matrikkelloven definert som Norges offisielle register over fast eiendom, bygninger, bruksenheter og adresser. Som del av adresse inngår informasjon om administrative kretser som stemmekrets, kirkesogn, grunnkrets og postnummerområde. I matrikkelen tildeles eiendommer, bygninger og adresser unike identiteter. Og i matrikkelen stedfestes (koordinatfestes) eiendommene, adress- ene og bygningene. Dette er en viktig informasjon, fordi den gjør at en kan finne frem til eiendommer og adresser ved bruk av navigasjonssystemer. Matrikkelen er definert som et av landets tre basisregistre ved siden av Folkeregisteret og Enhetsregisteret. Og matrikkelen er av Digdir utpekt som en av de nasjonale fellesløsningene til bruk for utvikling av offentlige digitale tjenester. MATRIKKELEN OG MATRIKKELBREV Matrikkelen oppfyller kravet til publisitet. D.v.s. at en person som kjøper en eiendom i ettertid ikke kan komme og si at noe var ukjent, hvis informasjon om dette var tilgjengelig i matrikkelen på tidspunktet en eiendom ble omsatt. Et konkret eksempel er at informasjon om forurenset grunn publiseres gjennom matrikkelen, et annet eksempel er informasjon om kulturminner. I tidligere Telemark fylke var det en sak i media i 2012 der Kulturhistorisk museum hadde anmeldt ødeleggelse av en fredet gravrøys og krevd 170.000,- kr i erstatning fra grunneier. Kulturhistorisk museum ble i reportasje den gang stilt spørsmålet om grunneier eller entreprenør kjente til fornminnet de ble anmeldt for å ha ødelagt. Til svar uttalte de blant annet at grunneier har plikt til å sjekke i matrikkelen før tiltak iverksettes. Og at dette var et kulturminne som fremkom i matrikkelen. Det er viktig å være klar over at det finnes registre som er etablert ved bruk av informasjonen fra matrikkelen, og som også oppdateres mot matrikkelen. Både kommuner, andre offentlige aktører og private leverandører kan ha etablert slike registre. Disse registrene er ikke matrikkelen, selv om noen av de er gitt betegnelse som inneholder ordet matrikkel. Det at det kun finnes en matrikkel kommer tydelig frem i Kommunal- og moderniseringsdepartementets (nå Kommunal- og distriktsdepartementet) sin veileder til utleveringsforskriften. På s. 5 i veilederen heter det: «..det finnes bare én matrikkel, og den befinner seg hos Kartverket». Videre heter det på samme side: «Private eller offentlige registre basert på matrikkelopplysMATRIKKELEN OG DET NASJONALE EIENDOMSREGISTERET Kartverket har ansvaret for det nasjonale eiendomsregisteret, som består av matrikkel og grunnbok. Matrikkelen inneholder den fysiske informasjonen om eiendommer, grunnboka inneholder informasjon om hvem som har rettigheter til eiendommene. Det er viktig at både eiere og kjøpere av fast eiendom har et bevisst forhold til matrikkel og grunnbok. Matrikkelen både som register og begrep ble innført gjennom matrikkelloven som trådte i kraft i 2010. Matrikkelen har derfor hatt betydelig mindre tid på å bli innarbeidet i bevisstheten til folk enn grunnboka, som har eksistert lenge. Denne artikkelen handler om matrikkelen. AV LARS ELSRUD STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy