Eiendomsmegleren nr. 2 - 2023

6 EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2023 CARL O. GEVING ADMINISTRERENDE DIREKTØR I NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND PRIVATSALG UTFORDRER IKKE PROFESJONELLE, MEN KAN SKAPE PROBLEMER FOR FORBRUKERE La oss se på det enkle først. Norske forbrukere benytter i forsvinnende liten grad selvsalgstjenester ved bolighandel. Etter at FINN i 2011 åpnet for privatannonser for bolig, har trenden vært en sterkere profesjonalisering av eiendomsmarkedet. Andelen privatannonser for bolig har falt fra 2,2 prosent i 2011 til 1,5 prosent i dag. Andelen privatannonser for fritidsboliger har falt fra 20 prosent til 6 prosent. Også leiemarkedet har blitt mer profesjonalisert. Av alle boligsalg formidles altså 98,5 prosent ved hjelp av eiendomsmegler. Boligselgere engasjerer eiendomsmegler for å få riktig pris, for å sikre en juridisk og finansielt trygg bolighandel og for å slippe mye arbeid med å forberede og gjennomføre handelen. Og det er ikke bare boligselgere som foretrekker en profesjonell handel. Undersøkelser viser at kjøpere verdsetter profesjonaliteten og tryggheten man opplever når man kan forholde seg til en uhildet mellommann med høy fagkompetanse. De profesjonelle aktørene i den norske eiendoms- meglingsbransjen er altså ikke berørt av privatsalg og selvhjelpstjenester. NEF har løpende kontakt med bransjen i andre land, og erfaringen er den samme. Andelen boligselgere som kjøper eiendoms- meglingstjenester har økt de senere år hos våre naboer i Sverige og Danmark. Går vi til USA har både andelen boligeiere og andelen formidlinger ved hjelp av eiendomsmegler økt i en årrekke. Hvorfor er tilliten til eiendomsmeglingstjenester så høy? Eiendomsmeglingsutvalget svarer på spørsmålet i den offentlige utredningen NOU 2021: 7 «Trygg og enkel eiendomsmegling — Evaluering av eiendomsmeglingsloven og forslag til en fremtidsrettet regulering.» Utvalget dokumenterer at aldri har så mange forbrukere fått tjenester av så høy kvalitet til så rimelige priser i livets viktigste handel som i årene etter at Eiendoms- meglingsloven av 2007 ble innført. Analysen viser at kundetilfredsheten har økt i takt med innfasing av høyere kvalifikasjonskrav og en rekke nye oppgaver tillagt bransjen, samtidig som gjennomsnitts- prisen per boligformidling, målt i faste kroner, har vært tilnærmet uendret det siste 10-året. Boligselgerne får med andre ord eiendomsmeglingstjenester av høyere kvalitet til uendret pris. Ifølge utvalgets evaluering er dette et uttrykk for en betydelig effektivisering som følger med høy kompetanse og virksom konkurranse i markedet for eiendomsmeglingstjenester. Derfor konkluderer utvalget med at loven bør videreføres og at kravene til kompetanse og kvalitet bør videreutvikles på punkter som vil bidrar til ytterligere kvalitetsheving. Hvorfor er kvalitet så viktig? Eiendomsmeglings- utvalget svarer på dette spørsmålet gjennom svært grundige drøftinger. Utvalget viser hvor stor kompleksiteten er i enhver eiendomshandel og hvor stor risiko kjøpere og selgere løper dersom handelen ikke gjennomføres på en fullt ut korrekt måte med hensyn til juridiske og finansielle krav. Og utvalget understreker viktigheten av at eiendomsmeglere har en solid utdanning, samt etterutdanning, innenfor juridiske og økonomiske fag. Kompleksiteten for forbrukere har blitt enda større med skjerpingen av selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt, etter endringen av avhendingsloven og innføringen av forskriften om tilstandsrapporter. Eiendomsmeglerne har fått en mer krevende oppgave i å opplyse og veilede både selgere og kjøpere, for å redusere risikoen for konflikter etter handelen. Og det betyr samtidig at fallhøyden ved amatørsalg er større enn noen gang. Forbrukertilsynet har tidligere kritisert markeds- føring for selvsalgstjenester som ikke har vært i tråd med markedsføringsloven. I en DN-kronikk advarte tidligere forbrukerombud, Gry Nergård, mot påstander om at bolighandel kan gjennomføres av forbrukere «Kjapt, trygt og billig», med blant annet følgende forklaring: «Forbrukerombudet er for innovasjon og kreative løsninger – men bolighandelen må være trygg. Vi har vært opptatt av dette når vi den senere tiden har hatt møter med aktører som tilbyr slike tjenester. Tilbyderne bør synliggjøre forskjellene på boligsalg med og uten megler, slik at forbruk- erne kan ta informerte valg. Skal du selge privat, er du selv ansvarlig for å oppfylle den lovpålagte opplysningsplikten din, noe som innebærer at du skal legge frem både formelle og fysiske opplysninger om boligen. Du skal innhente informasjon om alt fra ferdigattester og servitutter, til reguleringsplaner og ikke byggemeldte påbygg. Som boligeier tenker du kanskje at det er du som kjenner boligen best. Men kan du egentlig nok om eternittplater, støpejernssluk og drenering? Du henter kanskje inn hjelp fra en fagkyndig, men hva slags tilstandsrapport bør du velge? Kjøpere bør være opptatt av å få relevant, oppdatert informasjon på en forståelig måte. Disse opplysningene bør være avgjørende for hvilken pris du er villig til å betale. Konsekvensene dersom noe skulle gå galt i salgsprosessen kan være store for begge parter. Kjøper kan føle seg lurt, og selger vil kunne måtte håndtere krav om prisavslag, erstatning og heving.» Etter endringene i avhendingsloven er Nergårds poeng sterkere enn noen gang. Derfor har også Eiendomsmeglingsutvalget i NOU 2021: 7 foreslått nye regler som vil kreve at selvsalgstjenester må merkes tydelig og markeds- føres adskilt fra profesjonelle boligannonser. Fra tid til annen får vi spørsmål knyttet til privatsalg og bruk av selvsalgstjenester. Hvordan påvirkes eiendomsmeglingsbransjen og hvordan påvirkes forbrukerne?

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy