Eiendomsmegleren nr. 2 - 2023

EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2023 5 NOU’en til utvalget ble levert til finansminister Trygve Vedum i desember 2022, og den offentlige utredningen har en høringsfrist 15.april 2023. Skatteutvalget har i sin utredning foreslått en større omlegging på mange områder, også på boligbeskatning. Skatteutvalget mener at den gunstige boligbeskatningen i Norge dreier ressurser fra andre, mer produktive investeringer. Utvalget hevder også at dagens fordelaktige skattlegging av eiendom bidrar til å favorisere investeringer i boliger, noe som igjen fører til høyere boligpriser og ekskluderer mange førstegangskjøpere. Skatteutvalget foreslår derfor å innføre skatt på fordelen ved bruk av egen bolig og fritidsbolig. De argumenterer også for skatt på inntekter ved utleie i egen bolig, opphevelse av verdsettingsrabatten ved formuesskatt på egen bolig, skjerpet skatt på gevinst ved salg av egen bolig og innføring av arveavgift, hvor bolig ofte er en av de største arvepostene. Forslagene til utvalget bryter dermed helt med den norske boligmodellen, som har et mål om at flest mulig skal eie sin egen bolig. Denne eierlinjen har vært svært vellykket, og 8 av 10 nordmenn eier sin egen bolig. Vi lever godt med denne boligmodellen, og eierlinjen har hatt stor betydning for velferden i Norge etter krigen. Økonomene i skatteutvalget ser ut til å glemme det alt vesentlige; at folk i hovedsak kjøper en bolig fordi de trenger et sted å bo, ikke for å investere egenkapitalen sin. De kjøper sitt eget hjem, for sin egen trygghet og for å være «herre i eget hus». Dette bekreftes også gjennom aktiviteten i dagens boligmarked, hvor boligene som legges ut for salg selges raskt til gode priser tross gjentatte rentehevinger. Selv om renter og inflasjon gjør det dyrere å bo, går behovet for et hjem foran utsiktene til en alternativt bedre gevinst på investeringen. Det er nå grunn til å minne skatte- utvalget om alle de positive samfunnsøkonomiske sidene ved boligeierskap. Moderat boligbeskatning og fradrag for gjeldsrenter bidrar til at boligen er nordmenns mest vanlige spareform. I tillegg er muligheten stor for å bygge egenkapital ved prisoppgang. Eierskapet motiverer også til ivaretagelse av boligmassen i Norge, noe som gir gode bomiljø, men som også er et stort bidrag i norsk økonomi. Nordmenn er verdensledende i oppussing av eget hjem. Og boligbygging, rehabilitering og løpende vedlikehold skaper arbeidsplasser og bidrar til omfattende verdiskaping. Alt i alt vil økt boligskatt ramme vanlige husholdninger hardest, som gjerne har det meste av sin formue plassert i eget hjem. Gjennomføring av forslagene fra skatteutvalget vil være en stor inngripen i muligheten til å eie og ta vare på egen bolig, og en stor retrett for den suksessfulle norske boligmodellen. Norges Eiendomsmeglerforbund skriver nå et grundig og tydelig høringssvar, som forsvarer dagens gunstige boligbeskatning. Den norske boligmodellen er en sunn oppskrift på velferd og god samfunnsøkonomi, som må ivaretas!  LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID RANDI HOLLINGEN STYRELEDER I NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND STYRELEDEREN HAR ORDET NEI TIL ØKT SKATTLEGGING AV NORSKE HJEM! Skatteutvalget ble nedsatt av Solberg-regjeringen, og mandatet til utvalget har vært å gjøre en helhetlig gjennomgang av det norske skattesystemet. Den norske boligmodellen er en sunn oppskrift på velferd og god samfunnsøkonomi, som må ivaretas!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy