Eiendomsmegleren nr. 2 - 2023

40 EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2023 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER SAK 1 –MEGLERS OMSORGSPLIKT Nemnda får stadige saker som gjelder eiendomsmeglers omsorgs- og opplysningsplikt. Et illustrerende eksempel her er sak RFE-2022-279. I april 2022 kjøpte klagerne en seniorleilighet gjennom meglerforetaket. Prisantydningen var 6 500 000 kroner, og klagerne deltok i budrunden sammen med tre andre budgivere. Etter at klagerne gav seg på 8 900 000 kroner, ble boligen solgt til en annen budgiver for 9 100 000 kroner. I ettertid angret kjøperne seg, og megleren kontaktet klagerne med spørsmål om de fortsatt var interessert i leiligheten. Klagerne endte da med å legge inn bud på 8 700 000 kroner, som ble akseptert av selgeren. Klagerne mente å ha betalt for mye for leiligheten, og stilte særlig spørsmål til meglerens håndtering av budprosessen. Det ble anført blant annet at megleren burde tatt mer hensyn til budgivernes alder under budrunden. Videre burde megleren ha minnet budgiverne på den estimerte markedsverdien, og opplyst om boligens oppussingsbehov, etterhvert som de innkomne budene lå langt over prisantydning. Spørsmålet var derfor om megleren hadde misligholdt sin omsorgsplikt- og opplysningsplikt, samt om dette gav grunnlag for klagernes erstatningskrav på 500 000 kroner. NEMNDA KOM ENSTEMMIG TIL AT KLAGEN IKKE FØRTE FREM, OG BEMERKET: «Omstendighetene rundt kjøpet Klagerne har stilt seg spørrende til om de opprinnelige kjøperne var seriøse interessenter. Dette er en helt udokumentert påstand som ikke kan legges til grunn. Når det gjelder markedspris, er det den prisen markedet vil betale til enhver tid. En meglers foreslåtte prisantydning er meglers prisvurdering på et gitt tidspunkt, men er ingen «garanti» for hva markedsprisen blir. Det kan vise seg at prisen kan ligge høyt over prisantydningen, eller klart under prisantydningen. Når det gjelder meglers håndtering etter at de første kjøpene i utgangspunktet hadde trukket seg fra kjøpet, kan nemnda ikke se at megler kan kritiseres her. Megler tok kontakt med klagerne, og de stod helt fritt til om de skulle inngi et nytt bud og til hvilken pris. Nemnda legger til grunn at klagernes alder ikke tilsa spesiell oppmerksomhet fra meglerens side. Nemnda finner også at megleren ikke hadde en oppfordring til under budrunden å gjøre klagerne oppmerksom på oppussingsbehovet. Boligen er fra 1970, og det var opplysninger om boligens standard i salgsoppgaven og tilstandsrapporten. Klagerne hadde også vært på visning før budrunden. Erstatningskravet Klagerne har krevd 500 000 kroner i erstatning på bakgrunn av hva de mener er "riktig" markedsverdi. Nemnda finner det klart at kravet ikke kan føre frem da vilkårene for erstatning ikke er oppfylt. Det er ikke sannsynliggjort at klagerne har lidt et økonomisk tap, og at megler har vært uaktsom.» SAK 2 – «OFF MARKET» -SALG UTEN SALGSOPPGAVE En noe spesiell sak vedrørende god meglerskikk er sak RFE-2022-227. I oktober 2021 kjøpte klagerne en leilighet gjennom meglerforetaket for 4 600 000 kroner. Leiligheten ble solgt «off market». Klagerne var misfornøyd med meglerens håndtering av salget. De mente at megleren ikke hadde gitt tydelig nok informasjon og forsikret seg om at de forstod konsekvensene av valgene som ble tatt. Megler innhentet ikke takst/tilstandsrapport eller utarbeidet salgsoppgave før salget. Det ble heller ikke gitt noen prisantydning. Klagerne mente de hadde betalt overpris for leiligheten og krevde 1 332 500 kroner i erstatning, samt 25 000 kroner i saksomkostninger. Spørsmålet var om megleren hadde opptrådt i strid med god meglerskikk og ikke oppfylt omsorgsplikten sin overfor klagerne som interessenter. NEMNDA KOM ENSTEMMIG TIL AT KLAGEN FØRTE DELVIS FREM, OG BEMERKET: «Når det gjelder prosessen vedrørende kjøpet av leiligheten, er det mye påstand mot påstand som nemnda ikke kan ta forsvarlig stilling til under sin skriftlige saksbehandling. Det samme gjelder om klagerne var normalt oppegående og ressurssterke personer. Klagerne har anført at det ikke forelå salgsoppgave før bindende avtale om kjøp, og at dette er i strid med eiendomsmeglingsloven § 6-7. Avtale ble inngått 6. oktober 2021 da klagernes bud ble akseptert av selger, kontrakt ble inngått 12. oktober og salgsoppgave utarbeidet 14. oktober. PER RACIN FOSMARK FRA REKLAMASJONSNEMNDA AV PER RACIN FOSMARK, LEDER FOR REKLAMASJONSNEMNDA FOR EIENDOMSMEGLINGSTJENESTER

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy