Eiendomsmegleren nr. 2 - 2023

38 EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2023 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER INNLEDNING Oppløses et ekteskap ved skilsmisse skal de tidligere ektefellers verdier og gjeld deles. Har de tidligere ektefeller felleseie, er det rettslige utgangspunktet likedeling av verdiene i tråd med ekteskapsloven (el.) § 58. Det finnes likevel unntaksbestemmelser som gir en eller begge av ektefellene rett til å holde verdier utenfor deling, både etter forloddsbestemmelsene i el. § 61 og etter skjevdelingsbestemmelsen i el. § 59. I denne artikkelen ser vi nærmere på el. § 59. Ekteskapsloven § 59 kalles skjevdelingsregelen og gir hver av ektefellene rett til å holde verdier man hadde med seg inn i ekteskapet, eller som de har mottatt i arv/gave fra andre enn ektefellen i løpet av ekteskapet, utenfor deling. Det er viktig å være klar over at dette er en verdiregel. Det er altså verdien man kan holde utenfor deling, ikke nødvendigvis selve eiendelen skjevdelingskravet knytter seg til. VILKÅR FOR SKJEVDELING – MIDLENE MÅ VÆRE I BEHOLD Det er et absolutt vilkår for skjevdeling at den verdi som kreves holdt utenfor deling er i behold når ekteskapet opphører. Hvis man for eksempel hadde kr 500 000 på konto ved ekteskapets start, kan man ikke bruke opp disse pengene gjennom ekteskapet og så kreve tilsvarende beløp skjevdelt ved bruddet. Dette gjelder også i de tilfeller der man har forbrukt skjevdelingsmidler, men så spart opp igjen tilsvarende beløp på konto. Denne nye oppsparingen vil bestå av verdier skapt i ekteskapet og kan ikke kreves skjevdelt, i et bytte for midlene som ble brukt opp. Det er heller ikke avgjørende hva midlene ble benyttet til, har man f.eks. benyttet pengene på ferier og hygge med familien, slik at også ektefellen har fått glede av bruken av skjevdelingsmidlene, så er de like fullt forbrukt. Det samme vil være tilfellet dersom man investerer i en formuesverdi som taper seg i verdi. Kjøper man for eksempel en bil til kr 600 000 med kun skjevdelingsmidler og bilens verdi er redusert til kr 300 000 den dagen ekteskapet opphører, kan man kun kreve kr 300 000 skjevdelt, den øvrige halvparten er ikke lenger i behold. På samme måte vil investeringer med skjevdelingsmidler som øker i verdi gi rett til å holde også avkastningen av investeringen utenfor deling ved ekteskapets opphør, for eksempel ved innskutt egenkapital ved kjøp av bolig. Stiger boligen da 20 % i verdi vil også skjevdelingsverdien av den innskutte egenkapital øke tilsvarende. Bestemmelsen slår noe annerledes ut dersom man har benyttet skjevdelingsformue til å nedbetale allerede eksisterende boliggjeld. I slike tilfeller vil skjevdelingskravet i tråd med gjeldende rettspraksis være «krone for krone», slik at man kan holde utenfor deling tilsvarende beløp som man har brukt til å betale ned gjeld. Det skal i så tilfelle skje en indeksregulering av kroneverdien til verdien den dagen oppgjøret skjer. KLARHETSVILKÅRET Det er videre et vilkår at verdiene som kreves skjevdelt klart må kunne føres tilbake til midler som kan holdes utenfor deling. Det er den som krever en verdi skjevdelt som har bevisbyrden for at klarhetsvilkåret er oppfylt og som må sannsynliggjøre dette. Er midlene fortsatt på konto vil det være relativt enkelt å oppfylle dette kravet. Men i mange tilfeller vil midlene være investert i enten bolig, hytte eller andre eiendeler, noe som kan gjøre det komplisert å kunne følge pengene bakover til midler før ekteskapsinngåelsen eller arv/gave. Det å oppfylle bevisbyrden knyttet til klarhetsvilkåret kan være utfordrende. I mange tilfeller starter ektefellene sin felles vei som samboere og kjøper ofte sin første bolig sammen. De har begge gjerne noe egenkapital, men ofte i ulik størrelse. Underveis gifter de seg, de selger første bolig, og investerer egenkapitalen fra salget inn i ny bolig som de så pusser opp. Det å klart kunne følge pengestrømmen, den opprinnelige egenkapital inn i avkastning fra markedet, videre inn i ny bolig og så skille denne fra felles oppussing mm. vil ofte være krevende, i alle fall i de ekteskap der ektefellene har vært gift i mange år og kjøpt og solgt flere boliger gjennom ekteskapet. KJENTE UTFORDRINGER KNYTTET TIL OPPFYLLELSE AV VILKÅRENE Erfaringsmessig ser vi at skjevdelingsproblematikken oftest dukker opp når det gjelder verdideling av fast eiendom og her møter man ofte utfordringer knyttet til oppfyllelse av vilkårene for skjevdeling. Et praktisk tilfelle kan være der ektefellene sammen kjøper den ene ektefellens familiehytte til halv pris, et gavesalg. Ved en skilsmisse vil da som utgangspunkt den SKILSMISSE OG SKJEVDELING AV VERDIER – EKTESKAPSLOVEN § 59 AV ELISE VICTORIA ARNESEN, ADVOKAT/ASSOSIERT PARTNER, HENRIKSEN& CO ELISE VICTORIA ARNESEN

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy