Eiendomsmegleren nr. 2 - 2023

EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2023 37 om konkursåpningen som fant sted samme dag som hjemmelsoverføringen. I de mindre domstolene, hvor det er få ansatte, antar vi at risikoen for restanser, eksempelvis som følge av sykefravær, er større enn ved domstoler som har mange ansatte saksbehandlere. DETTE ER EN «NY» RISIKO SOM FØLGE AV E-TINGLYSNING Ved manuell tinglysning, hvor det går lengre tid fra dokumentene sendes fra megleren til hjemmelen tinglyses på kjøperen, er det mindre risiko for at informasjon om konkursåpning ikke blir registrert i Konkursregisteret/ grunnboken i mellomtiden. Den «nye» risikoen er altså en følge av at prosessen med hjemmelsoverføring går betydelig raskere ved e-tinglysning, samtidig som prosessen/tidsbruken i domstolen og Brønnøysundregistrene er den samme som før. Fra konkursåpningen er et faktum til informasjonen om konkursåpningen kan leses ut av grunnboken, kan det gå mer enn én dag. Selv om informasjonen skulle bli registrert dagen etter, kan det hende registreringen skjer på et senere tidspunkt på dagen enn når megleren sjekker. Økt bruk av e-tinglysing innebærer dessverre også økt sannsynlighet for at risikoen som er beskrevet over, kan føre til tap av klientmidler. TILTAK Siden tiden er den sentrale årsaksfaktoren bak risikoen, vil et åpenbart risikoreduserende tiltak være å ikke ta oppgjøret allerede dagen etter at kjøperens hjemmel er tinglyst, men i stedet la det gå noe lenger tid. Nedsiden er at tiden en sparer med e-tinglysing, da tapes. Et annet tiltak er å sjekke om det er åpnet konkurs hos den som hjemmelen til eiendommen er overført fra. Hvis selgeren ikke hadde grunnbokshjemmel, men selv ervervet ved blancoskjøte, er det konkurs hos hjemmelshaveren en må sjekke for. Siden hverken Brønnøysundregistrene eller Kartverket kan besvare spørsmålet om eventuell konkursåpning før de selv «vet» det, altså etter at en saksbehandler har håndtert meldingen fra tingretten, er det ikke tilstrekkelig å sjekke hos disse. Det er hjemmelshaverens verneting som besitter informasjonen. Vernetinget er den rettskrets hvor personen eller selskapet har sin bopel eller sitt registrerte hovedkontor, jf. tvisteloven § 4-4 annet og tredje ledd. BEHOV FOR Å ENDRE RUTINER? Heldigvis er det relativt få konkurser, men risikoen er reell i en del tilfeller. Spørsmålet er om en ved e-tinglysing bør endre rutiner, da eksisterende rutiner ikke tar høyde for den usynkroniserte saksgangen i domstolene og Konkursregistret. En undersøkelse av grunnboken dagen etter hjemmelsoverføringen, er ikke i seg selv et adekvat tiltak for å sikre at kjøperen har fått rettsvern for sitt erverv før kjøpesummen disponeres på vegne av selgeren.  STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER HAR DU SJEKKET HVILKE FORDELER DU FÅR SOM NEF-MEDLEM? Sjekk ut dine fordeler og besparelser hos NEFs samarbeidspartnere: nef.no/fordelsprogram Juridisk bistand fra NEF Det er mange praktiske og juridiske utfordringer som kan oppstå i meglerhverdagen. NEF har en høykompetent juridisk avdeling som tilbyr meglerfaglig bistand til eiendomsmeglere som er medlemmer av NEF eller arbeider i foretak/filial som har årsavtal for juri isk bistand. Les mer på nef.no/eiendomsmeglere/juridisk-bistand

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy