Eiendomsmegleren nr. 2 - 2023

EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2023 31 potensielle kjøpere opprettes er seg bevisst hvordan opplysninger bør formidles. Enhver opplysning som formidles til mulige kjøpere bør formuleres så presist som mulig, og gjerne med et innledende forbehold, slik som for eksempel «Etter selgers kunnskap […]» eller tilsvarende. Hvis selgers side derimot tar lett på utformingen av de opplysninger som formidles, risikerer selger å avgi en rekke utilsiktede objektive garantier som ikke fremkommer direkte av kjøpe- kontrakten. Dette kan riktignok avhjelpes ved å benytte tilvalget i fotnoten, som innebærer at selger kun hefter for uriktige opplysninger hvis selger kjenner til at opplysningene var uriktige, eller mangler en rimelig grunn til å være uvitende om forholdet. Hvis selger tidlig i prosessen setter dette tilvalget som et premiss for inngåelse av kjøpekontrakt, blir det opp til kjøper å få inntatt uttrykkelig i kontrakten de objektive garantier kjøper ønsker.  STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER BA-HR AS BA-HRs faste eiendomsgruppe gir bistand til profesjonelle eiendomsaktører. Bistanden omfatter både transaksjonsbistand, bistand i forbindelse med utviklingsprosjekter, utleie, entreprise og ikke minst tvisteløsning. I de senere årene har BA-HR vært sentral rådgiver ved en stor andel av de større eiendoms- transaksjonene som har funnet sted i Norge. Videre har BA-HR ydet bistand i relasjon til flere omfattende utviklingsprosjekter. BA-HR har en ledende posisjon blant rådgiverne i eiendomsmarkedet, herunder inngår en omfattende pedagogisk virksomhet og løpende medvirkning ved utforming av de standardavtaler som er mest benyttet i markedet (kjøpekontrakter, leieavtaler, oppdragsavtaler mv.) Kontaktpersoner: Anne Sofie Bjørkholt: asb@bahr.no og Sam E. Harris: seh@bahr.no www.bahr.no Fotnoter 1 Det sistnevnte alternativet svarer til forarbeidenes forklaring av hva som menes med uttrykket «måtte kjenne til» i avhendingsloven § 3-7, jf. Ot.prp. nr. 66 (1990–91) side 89. 2 Nordtveit, 2021, note 34 til avhendingsloven § 3-8 på Rettsdata.no. 3 Se HR-2018-2346-A. 4 Benestad Anderssen, 2022, note 2 til avhendingsloven § 3-8 og note 3 til avhendingsloven § 3-7 på Lovdata.no/pro. 5 Se LB-1999-1911 og LA-2005-176497. 6 Ot.prp.nr.66 (1990–91) s. 90. 7 Ot.prp.nr.66 (1990–1991) s. 89-90. MNEF Premium Trygg bolighandel forutsetter at eiendomsmegleren har faglig tyngde. Derfor har vi lansert MNEF Premium, en pakkeløsning som er perfekt for deg som er MNEF og som vil ta ekstra godt vare på kundene dine. Med MNEF Premium forhåndsbetaler du for en etterutdanningspakke som inneholder et bestemt antall kurstimer til bruk på NEFs digitale kurs samtidig som medlemskontingenten din, og får samtidig en gunstig rabatt på kursene! Du kan velge mellom tre ulike etterutdanningspakker. Les mer her

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy