Eiendomsmegleren nr. 2 - 2023

EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2023 17 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID én til to dager per uke, noe som samsvarer godt med mobilitetsdataene. Bruken av hjemmekontor varierer altså, men samtlige av selskapene har gått over til det vi kan kalle «hybridkontoret» for å kunne holde på og tiltrekke seg de beste hodene. Selv om det nå legges til rette for hjemmekontor, har vi som sagt ikke registrert noen effekt på arealbehovet. Mye av forklaringen ligger i at man bruker kontorene annerledes enn før pandemien, og det har dukket opp nye behov. Dette bekreftes av selskapene i undersøkelsen, der over 70 prosent svarer at de har valgt å endre eller planlegger å gjøre endringer i utformingen av kontoret. Kontoret er ikke lenger kun en arbeidsplass, men også en arena for kunnskapsutveksling, kreativitet og innovasjon, og ikke minst en sosial møteplass. I tillegg trekkes det frem at kontorene bør være av høy kvalitet. Flere av grepene som er tatt eller som er planlagt går nettopp på det å heve kvaliteten. Ideelt sett skal kontoret være så attraktivt at de ansatte syns reiseveien er verdt det. Samtidig som vi opplever økt fokus på å ha attraktive kontorer som tilrettelegger for en hybrid arbeidshverdag, ser vi at kontorets beliggenhet stadig blir viktigere. Akershus Eiendoms årlige flyttemønsterundersøkelse viser at en uvanlig høy andel av bedriftene som var på flyttefot i 2022 valgte å bli værende i eller flytte til sentrum. Bakgrunnen for at sentrum i dag er førstevalget til flere bedrifter er at de ønsker å sitte tett på kundene samtidig som de ønsker å fremstå som en attraktiv arbeidsplass i forbindelse med rekruttering. Utleiemarkedet for kontor var unormalt sterk gjennom 2022, med høye signeringsvolumer, sterk leieprisvekst og fallende kontorledighet. Dette var spesielt tydelig i Oslo sentrum, der en usedvanlig høy etterspørsel har ført til at kontorledigheten nå ligger på rett under 4 prosent, og enkelte sentrumsområder opplevde en leieprisvekst på over 20 prosent i fjor. Årets flyttemønsterundersøkelse tilsier at selskapene i tillegg til flotte kontorlokaler ønsker seg en sentral beliggenhet. Dette kan føre til at etterspørselen etter kontorlokaler i sentrum vil fortsette å holde seg sterk i tiden som kommer. Basert på dette venter vi at kontorledigheten i Oslo sentrum vil holde seg på lave nivåer, noe som igjen kan bidra til et videre press oppover på leieprisene til tross for at det ventes en mild nedgangskonjunktur i norsk økonomi. Post-pandemikontoret kjennetegnes altså av en endret utforming som støtter den populære hybride arbeidsformen samtidig som lokalene er så fine at de ansatte ønsker å komme til kontoret. I tillegg skal kontoret aller helst ha en sentral beliggenhet.  For mer informasjon, se privatmegleren.no/stillinger Søknad og CV kan sendes til Morten Kvelland morten.kvelland@privatmegleren.no • tlf. 99 63 66 51 FÅR DET HJERTET DITT TIL Å BANKE? Tar du utfordringen som fagansvarlig hos PrivatMegleren Telemark? Vår eminente fagansvarlig har blitt forfremmet i kjeden til Kjedesjef Kvalitet, og vi jakter derfor på ny superstjerne som kan ta over fagansvaret hos oss. Vi jakter den personen som brenner for fag, kvalitet og som ønsker å være del av et meget kompetent lag. Årets flyttemønsterundersøkelse tilsier at selskapene i tillegg til flotte kontorlokaler ønsker seg en sentral beliggenhet

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy