Eiendomsmegleren nr. 2 - 2023

16 EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2023 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID Mobilitetsdata fra Google viser at nordmenn i stor grad har funnet veien tilbake til kontoret, og bruken av hjemmekontor ser i dag ut til å være lavere enn man først antok. På landsbasis ser det ut til at aktiviteten ved kontorene har stabilisert seg på et nivå rundt 10 prosent lavere enn før pandemien. Dette tilsvarer omtrent en halv dag ekstra på hjemmekontor i uken. I Oslo ser bruken av hjemmekontor ut til å være noe høyere, men forskjellene er store innad i byen. Data fra Telia/Plaace viser til lavere aktivitet ved arbeidsplassene i Oslos randsoner sammenlignet med før pandemien, mens den i Oslos finansdistrikt er like høy som før eller høyere. Samtidig viser resultatene fra Akershus Eiendoms arealbehovsundersøkelse fra de tre siste årene at et klart flertall nå søker samme areal per ansatt som det de allerede sitter på. Det er med andre ord ingen pandemieffekt å spore på arealbehovet til bedriftene som nylig har signert ny leiekontrakt eller som aktivt søker etter nye arealer. Men selv om bruken av hjemmekontor overordnet ser ut til å ha blitt lavere enn man antok under pandemien, har måten vi jobber på endret seg, og kontoret har endret karakter. For å kunne kartlegge den faktiske bruken av hjemmekontor og kontorets nye rolle har vi gjennomført en undersøkelse blant kontorbrukere i Oslo. Vi har vært i kontakt med en rekke større og mindre bedrifter innen flere ulike sektorer med lokaler både i Oslo sentrum og i Oslos randsone. Majoriteten av selskapene som har deltatt i undersøkelsen oppgir at deres ansatte i stor grad er tilbake på kontoret, men at de krever en økt grad av fleksibilitet og muligheten til å kunne sitte hjemme eller ved en annen lokasjon ved behov. Hele 80 prosent av respondentene opplever at deres ansatte krever å ha muligheten til å kunne jobbe fra andre steder enn det fysiske kontoret. Denne forventningen om økt fleksibilitet har ført til at så å si alle bedriftene vi har vært i kontakt med nå tilbyr bruk av hjemmekontor. Men retningslinjene for arbeid utenfor det fysiske kontoret er ulike blant selskapene i undersøkelsen. Rundt halvparten sier at de har klare retningslinjer, for eksempel i form av antall dager på kontoret og hjemme, mens hele 40 prosent oppgir at de har det helt fleksibelt. Resten tillater hjemmekontor kun etter spesifikk avtale. Dette er gjerne selskaper der bruken av hjemmekontor er høyere enn snittet og der de har opplevd det som vanskelig å få de ansatte tilbake på kontoret. Samlet sett anslår selskapene at den faktiske bruken av hjemmekontor ligger på POST-PANDEMI- KONTORET Pandemien tvang kontoransatte over hele verden til å jobbe hjemmefra, og hjemmekontoret ble raskt populært. Mange trodde hjemmekontoret ville dominere også i tiden etter pandemien og flere så mørkt på fremtiden til det fysiske kontoret. Spådommen tidlig i pandemien var at bedriftene ville få et redusert behov for kontorareal ettersom ansatte ville sitter hjemme store deler av tiden. Slik har det imidlertid ikke blitt. Det har derimot heller blitt viktigere for bedriftene å ha fleksible og attraktive kontorer. AV BIRGITTE HESKESTAD ELLINGSEN, SENIORANALYTIKER, AKERSHUS EIENDOM

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy