Eiendomsmegleren nr. 2 - 2023

12 EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2023 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID Forum For Næringsmeglere (FFN) kan se tilbake på mer enn 20 års historie som et forum hvor næringsmeglere sammen påvirker og utvikler megling av næringseiendom i Norge. FFN samarbeider tett med NEF, og har i dag ca. 130 medlemsbedrifter. Styret består av 5 faste medlemmer og ett møtende varamedlem. Styremedlemmene velges for to år av gangen, og målsetningen er at styremedlemmene skal representere bransjens forskjellige fagområder (salg, utleie, leiesøk og verdivurdering) og at store og små næringsmeglerforetak med en geografisk spredning skal være representert, herunder med en representant fra NEF. Styrets medlemmer er styreleder Jonas Karlsen (Innlandet Næringsmegling AS) og styremedlemmene Jacob L’Orsa (Akershus Eiendom AS), Anders Rennesund (CBRE), Marthe Utmo (DNB Næringsmegling AS) og Lise Kjelle (NEF). Petter Efskin (Norion Næringsmegling AS) er varamedlem til styret. FFN sitt viktigste bidrag til bransjens utvikling har vært etableringen av standardiserte bransjemaler til kjøpe- og leieavtaler. Vi skal ikke mer enn ca. 15 år tilbake i tid før advokathusene opererte med sine egne maler til kontrakter, og hvor det gikk med mye tid til å diskutere grunnleggende kontraktsvilkår som eksempelvis «as is»-klausuler, ansvarsbegrensinger m.v. I dag er det enighet i bransjen om at det legges til grunn et sett med standardavtaler når kjøpekontrakter, leieavtaler m.v. skal forhandles, og disse standardavtalene revideres jevnlig. Eksempelvis ble det lansert nye maler for leieavtaler i 2022, hvor FFN sammen med Norsk Eiendom gjennomførte revisjonen med støtte fra advokatfirmaet BAHR og advokatfirmaet Føyen. Dette er unikt for Norge og gjør at det er forutsigbare vilkår både ved kjøp/ salg og leie av næringseiendom, noe som er med på å bidra til lavere transaksjonskostnader og at det norske markedet blir attraktivt å investere i. FFN arrangerer i samarbeid med NEF to faglige seminarer hvert år med fokus på faglig oppdatering av næringsmeglere. Her settes aktuelle temaer på agendaen og seminarene gir meglere den nødvendige etterutdanningen som er krevet. En annen sentral oppgave innfor forumets formål er å representere bransjen mot offentlige myndigheter. Dette var sentralt ved forrige revisjon av eiendomsmeglingsloven, og er igjen aktuelt ifm. ny revisjon som for tiden ligger hos Finansdepartementet etter at utvalget leverte sin rapport i mai 2021. Styret jobber i disse dager med å sette i gang en ny revisjonsrunde av meglermalene for kjøpekontrakter. Styret ønsker også å bistå de av våre medlemmer som ønsker en internasjonal sertifisering som verdivurderer (REV eller RICS), og det er på trappene et informasjonsskriv som skal sendes ut til NEFs- og FFNsmedlemmer som beskriver dette nærmere. Styrets nyeste prosjekt er å lansere en kursserie for næringsmeglere, hvor målsetningen er at de som enten jobber med næringsmegling eller som skal i gang som næringsmegler, kan gjennomføre en kursserie med avsluttende prøver som gir arbeidsgiver og fagansvarlig en trygghet for at meglere og rådgivere hos medlemsforetakene har nødvendig faglig og praktisk kunnskap. Dette prosjektet er helt i startfasen, men det er styrets målsetning å kunne presentere et foreløpig program på FFNs Høstkonferanse som avholdes på Clarion Hotel Oslo 6. og 7. september. Styret i FFN mottar gjerne innspill på temaer til våre faglige seminarer eller saker våre medlemmer ønsker at vi skal engasjere oss i. Vi ønsker oss også nye medlemmer. Hvis foretaket du jobber i ikke er medlem i FFN, eller for andre henvendelser til FFN, er det bare å ta kontakt med Nina Hauge i NEF, hauge@nef.no.  FORUM FOR NÆRINGSMEGLERE Forum For Næringsmeglere er bransjens egen interesseorganisasjon med hovedformål å sikre faglig høy kvalitet blant næringsmeglere og å legge til rette for et standardisert og transparent avtaleverk i bransjen. Forum For Næringsmeglere bidrar også til at bransjen sammen kan stå sterkere og gi innspill og uttalelser i høringsrunder som omfatter bransjens rammevilkår. AV JONAS KARLSEN – STYRELEDER FFN FFNs Høstkonferanse avholdes på Clarion Hotel Oslo 6. og 7. september

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy