Eiendomsmegleren nr. 1 - 2024

EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2024 9 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger bidrar til samordnet og lik bruk av arealbegreper i hele BAE-næringen og tilrettelegger for bruk av BIM (bygningsinformasjonsmodellering) ved areal- og volumberegninger av bygninger. Takstnæringens retningslinjer er innarbeidet i standarden slik at dette sammenfaller med arealbestemmelsene i NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. BRUKSOMRÅDER Areal- og volumbegrepene som er definert i NS 3940 er utformet for praktisk bruk, som utgangspunkt for måling av ulike aspekter knyttet til en bygnings ytelse, eller som en hjelp ved planlegging. De skal gjøre det mulig å foreta en vurdering med grunnlag i funksjonelle, tekniske og økonomiske aspekter. Standarden imøtekommer behovet for en begrepsoversikt ved planlegging og styring av prosjekter. NS 3940 er til bruk for hele bygg, anlegg og eiendomsnæringen og brukere av bygninger, blant annet takstnæringen, finansnæringen, eiendomsmeglere, byggherrer, eiendomsselskaper og rådgivende ingeniører. Standarden gjelder for alle typer bygninger i alle livsfaser og til alle formål.  AREAL- OG VOLUMBEREGNINGER AV BYGG – NS 3940 Hvordan skal egentlig BRA beregnes og hva er OBD? En revidert utgave av NS 3940 for areal- og volumberegninger er utgitt, og i desember 2023 inviterte Standard Norge til frokostmøte der litt av innholdet i den nye utgaven ble presentert. AV NORSK STANDARD NS 3940 g jelder for areal- og volumberegning av alle typer bygninger. Standarden kan brukes ved planlegging og prosjektering, byggesaksbehandling, taksering og forvaltning, og i forbindelse med avgiftsberegninger eller statistiske beregninger og liknende. KOMITEEN Standarden er utarbeidet av komiteen SN/K 004 Areal- og volumberegninger av bygninger med medlemmer fra følgende virksomheter: • Arkitektbedriftene i Norge • Bergen kommune • Boligprodusentenes Forening • Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) • Eiendom Norge • Entreprenørforeningen – Bygg -og anlegg (EBA) • Huseiernes Landsforbund • Kartverket • Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) • Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) • Norsk Takst • OPAK A/S • Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) • Statistisk Sentralbyrå (SSB) • Statsbygg Mer informasjon om NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygg på Standard Norge sine nettsider Se opptak og presentasjoner Foto: iStock

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy