Eiendomsmegleren nr. 1 - 2024

8 EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2024 I korte trekk er valgkomiteens ansvar å presentere for Landsmøtet et valgbart alternativ til nytt styre. Vi bestemmer ingenting, vi utarbeider kun et best mulig forslag. Ingenting er gitt før stemmene er avgitt i Stavanger til våren. Overordnet bidrar valgkomiteen til at demokratiet i Norges Eiendoms- meglerforbund fungerer. Det er jo dette demokratiet som gir styret legitimitet til å handle på vegne av medlemmene. Derfor er det avgjørende at medlemmene opplever at det fungerer. Et fungerende demokrati gir det valgte styret et tydelig mandat og troverdighet til å gjennomføre målplanen. Dere som medlemmer har et særskilt ansvar for å bidra til denne prosessen. Lokalforeningene bør foreslå kandidater til styret, basert på forslag fra medlemmene. Hver lokalforening bør fremme sine kandidater, som best kan ivareta medlemmenes interesser. I tillegg til at vi i valgkomiteen forventer innspill fra lokalforeningene, kan enkeltmedlemmer komme med forslag. Valgkomiteen kan også fremme selvstendige kandidater. Det siste ser vi på som ekstra viktig. Det er livsviktig for forbundet at det er et engasjement rundt valget, at medlemmene opplever at demokratiet fungerer og at vi løpende får inn nye representanter. Engasjementet for bransjens beste er hele grunnlaget for dette forbundet som vi er så glade i. PROSESSEN VIDERE BLIR SOM FØLGER: Vi starter med samtaler med sittende styre. Videre ønsker vi å ha teams møter med styrene i lokalforeningene. Dere innkaller oss gjerne til neste styremøte? Så blir det samtaler med aktuelle kandidater, før valgkomiteen jobber frem et kvalifisert forslag.  Med vennlig hilsen Kurt F. Buck Leder for valgkomiteen Norges Eiendomsmeglerforbund STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID VALGKOMITEEN SØKER KANDIDATER Ingrid Svendsen, Trine Dahl- Pettersen og undertegnede utgjør valgkomiteen i Norges Eiendomsmeglerforbund. Vi har alle lang fartstid fra styret i forbudet og vi har alle vært lokalforeningsledere. Valgkomiteen arbeider etter noen faste prinsipper: • Balansert kjønnssammensetning • Geografisk representasjon • Kandidatens kunnskapsnivå • Kontinuitet i styrets arbeid • Behov for løpende fornying Forslaget skal være klart innen 1. mars.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy