Eiendomsmegleren nr. 1 - 2024

EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2024 5 Er du opptatt av å stå i yrket ditt hele arbeidslivet? Liker du å være orientert om hva som rører seg i bransjen? Synes du det kan være vanskelig å holde deg fullt faglig oppdatert i en hektisk hverdag? Bryr du deg om de unges arbeidsvilkår? Er du opptatt av din egen lønn? Ønsker du å være respektert og nyte tillit for den viktige jobben du gjør? Da er du ikke alene. Hvem andre enn oss som står i eiendomsmeglerjobben, er underlagt samme regelverk, møter ulike folk i forskjellige livsfaser som vil bytte bolig, lever under tidspress, har gjerne lange arbeidsdager og alle slags små og store oppgaver som alle er like viktige for helheten. Hvem andre enn oss, som daglig kjenner pulsen på eiendomsmarkedet forstår best hvilke utfordringer vi møter i profesjonen vår? Den kjenner best hvor skoen trykker, som har den på. Som profesjonsorganisasjon, er Norges Eiendomsmeglerforbund et talerør for hva du og jeg som eiendomsmegler er opptatt av. «Norges Eiendomsmeglerforbunds visjon er å organisere alle landets eiendomsmeglere for å sikre en trygg bolighandel, en trygg meglerhverdag og bransjens selvstendige bærekraft.» Dette er åpningen av NEF ’s måldokument, et dokument som forteller oss hva medlemmene har besluttet at NEF skal jobbe med i inneværende styreperiode. NEF har som oppgave å fortelle hvor skoen trykker. Forbundet arbeider aktivt for å påvirke beslutningstakere og lovgivere på nasjonalt nivå, slik at eiendomsmeglerens rolle og betydningen av et balansert eiendomsmarked og en velfungerende eiendomsmeglingsbransje blir anerkjent. Hadde eiendomsmeglingsbransjen i Norge vært den samme og hadde eiendomsmegleren hatt samme anseelse som i dag, om det ikke var for Norges Eiendomsmeglerforbund? Nei, helt klart ikke. Forbundet har gjennom årenes løp hatt sterk, positiv påvirkning på bransjens utvikling. Norge har kanskje verdens beste utdanning og strengeste krav for utøvelsen av eiendomsmeglingsyrket. NEF var sterkt medvirkende til at eiendomsmeglingsbransjen fikk de strenge utdannings- og kompetansekravene vi har i dagens eiendomsmeglingslov, noe som har vært med på å styrke tilliten til eiendomsmeglerne. Derfor selges over 98 prosent av alle norske boliger ved hjelp av eiendomsmegler. Og forbundet representerer eiendomsmeglerens side ved hver eneste høring og lovendring som berører næringen vår og mellommannsrollen. Forbundet jobber i det hele for forutsigbare og gode rammevilkår for medlemmene. Med NEF-medlemskapet fremhever du tydelig overfor kundene dine at du er engasjert, oppdatert og sterk i faget ditt. Som medlem kan du være med å bestemme over hva Norges Eiendomsmeglerforbund skal levere på i neste styreperiode. Det er landsmøte i Stavanger i mai, og her vedtas målplanen for 2024 til 2026. Delegatene fra hele landet velger også hvem som skal sitte i styret og sørge for gjennomføringen av målplanen. Årsmøtene i lokalforeningene holdes i disse dager. Sjekk ut når din forening har sitt årsmøte, benytt anledningen til å si hva du mener og ta gjerne jobben som landsmøtedelegat om du får muligheten. Hvert eneste medlem er viktig for oss! Jeg håper du betaler medlemskontingenten din med glede og bruker MNEF-tittelen med stolthet!  LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID RANDI HOLLINGEN STYRELEDER I NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND STYRELEDEREN HAR ORDET DEN KJENNER BEST HVOR SKOEN TRYKKER, SOM HAR DEN PÅ Kjære medlem! Takk for at du er en del av Norges Eiendomsmeglerforbund og lokalforeningen i ditt eget markedsområde. Som medlem er du med på å sikre at vi har et forbund som jobber for at din arbeidshverdag skal bli så bra som mulig og at det samfunnsnyttige arbeidet vi eiendomsmeglere gjør hver dag med å flytte på folk blir synliggjort og anerkjennes. Norges Eiendomsmeglerforbunds visjon er å organisere alle landets eiendomsmeglere for å sikre en trygg bolighandel, en trygg meglerhverdag og bransjens selvstendige bærekraft

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy