Eiendomsmegleren nr. 1 - 2024

EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2024 29 Vi har hos oss hatt saker der det har vist seg at ektefelle A har hatt så stor annen gjeld at partenes felles netto tilnærmet spises opp av gjelden og det kun er et svært begrenset netto til deling etter fradraget av gjelden. Ektefelle B må altså dele sitt netto /la dette brukes til den andres gjeld. Det er imidlertid da viktig å vite at man ikke kan bli ansvarlig for gjelden overfor kreditor, man må kun tåle at egen netto reduseres, da potensielt ned til kr 0,-. Er det etter dette fortsatt ytterligere gjeld hos ektefelle A, må restgjelden da nedbetales av h*n alene. HVA HVIS FELLES GJELD OVERSTIGER VERDIENE? Har ektefellene felles gjeld skal denne som utgangspunkt deles likt, slik vi jo har beskrevet ovenfor. Dette vil i de fleste tilfeller være uproblematisk, ved at man først innfrir felles gjeld og så deler netto. Slik felles gjeld vil typisk være boliggjeld og billån. I det marked vi i dag har, der både gjenkjøpsverdi på bil og boligpriser faller, vil dette kunne skape utfordringer. For en del ektefeller tegner det seg et bilde av overbeheftede boliger og biler. Når ekteskapet tar slutt ser man da at ektefellene ikke har tilstrekkelige verdier til deling etter fradrag av gjeld og det er intet netto når verdiene er realisert, men i stedet en felles restgjeld. I slike tilfelle vil den ene ektefellene kunne risikere å måtte innfri begges gjeld til banken (dersom den andre ektefellen unndrar seg sitt ansvar). Den ektefellen som innfrir den andres andel av felles gjeld, vil da ha et pengekrav mot den andre. Slik gjeld kan være krevende å få innfridd. OPPSUMMERING Uenigheter knyttet til gjeldsavleggelsen kan skape utfordringer for eiendomsmegler ved at de tidligere ektefeller ikke klarer å enes rundt hvilken gjeld som skal komme til fradrag på hvilken rådighetsdel i forbindelse med salg av bolig. Dette kan skape et press mot megler om å akseptere en fordeling ulik hjemmel. I slike tilfelle vil vi anbefale at megler forholder seg til hjemmel, med mindre partene samtykker til en annen fordeling.  STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER HENRIKSEN & CO Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS yter hovedsakelig bistand innenfor fagområdene tvisteløsning, mekling og prosedyre, forsikrings- og erstatningsrett, arbeidsrett, eiendoms- og entrepriserett og familie/arv/skifte. Våre oppdragsgivere er både bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Tjenestene våre kjennetegnes av høy faglig og etisk standard, kombinert med personlig oppfølging. Vi fokuserer på å arbeide kostnadseffektivt, og legger opp hver sak på best mulig måte for den enkelte oppdragsgiver. Firmaets advokater har høy kompetanse og bred erfaring innenfor våre spesialområder, og solid erfaring fra prosedyreoppdrag for domstolene. I tillegg har våre advokater erfaring med bl.a. undervisning/forelesninger, styreverv og deltakelse fagutvalg. www.henriksenco.no HAR DU SJEKKET HVILKE FORDELER DU FÅR SOM NEF-MEDLEM? Sjekk ut dine fordeler og besparelser hos NEFs samarbeidspartnere: nef.no/fordelsprogram Trenger din bedrift nye folk? La NEF hjelpe deg å nå riktig målgruppe med stillingsannonse på våre nettsider, sosiale medier og nyhetsbrev til våre medlemmer. Kontakt ida@nef.no for mer informasjon! Pris: kr 2 000,- +mva NEF Oppgjørspraksiskurs NEF arranger r 100% digitalt og effek ivt oppgjørspraksiskurs for eiendomsmeglerfullmektiger flere ganger i året. Mer informasjon og kommende kurs finner du på nef.no/kurs! Er du bevisst på å bruke MNEF i tittelen din? MNEF er kvalitetsstempelet for medle mer av NEF. Eiendomsmeglere MNEF e m d på å påvirke bransjen gjennom å støtte NEFs arbeid og verdier. NEF oppfordrer alle våre medlemmer som megler til å vise at dere er MNEF!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy