Eiendomsmegleren nr. 1 - 2024

EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2024 25 noe knappere. Videre er kravene til breddetillegg ved søyler vært gjenstand for mye diskusjon. I den nye revisjonen har SINTEF lagt til grunn at dimensjonerende bil er 1,9 meter bred. I tillegg har de nå klargjort kravet til nødvendig breddetillegg, dersom parkeringsplassen støter mot vegg eller søyle. Det følger også eksplisitte krav at brukerne må komme inn og ut av alle bilens sidedører og videre må minst en passasje være 0,5 meter bred slik at man i nødvendig grad kan forlate bilen. Videre åpner ikke SINTEF lenger for smalere parkeringsplasser for faste brukere, sammenliknet med 2015 versjonen. Slik vi ser dette kreves det en god del mer plass dersom parkeringsplassene skal prosjekteres etter SINTEF sin revisjon høsten 2023. Dette kan naturligvis skape en del konflikter, særlig i sentrale strøk hvor plass er mangelvare. Videre vil det naturligvis bli mer kostbart å lage større garasjekjellere med samme antall parkeringsplasser. Det blir derfor svært interessant å se utviklingen i rettspraksis etter SINTEF sin revisjon fra 2023. Dersom rettspraksis fortsetter i samme retning som LA-2023-14638-2 kan det tenkes at mindre avvik fra SINTEF aksepteres og at parkeringsplassene likevel kan anses som funksjonelle etter en mer sammensatt helhetsvurdering. Uansett bør utbyggere være varsomme med å fravike SINTEF sine anbefalinger, da det gjennomgående, også i Agder lagmannsretts dom, legges stor vekt på blant annet SINTEF sitt detaljblad i mangelsvurderingene. Eventuelle avvik bør ha gode grunner for seg, og dokumentasjonskravet i TEK § 2-2 må i slike tilfeller oppfylles. Utbyggere bør unngå å prosjektere parkeringsplasser basert på eldre retningslinjer hvor dimensjonerende bil har en bredde på 1,8 meter. OPPLYSNINGER VED SALG AV PARKERINGSPLASSER Ved salg av parkeringsplasser bør det i salgsprospektet opplyses om parkeringsplassenes utforming, herunder bredde, lengde, søylers, veggers og andre innretninger som påvirker parkeringsplassens funksjon. Ideelt bør det fremlegges målsatte og korrekte plantegninger i salgsprospektet slik at forbrukerne i størst mulig grad er kjent med hva de kjøper. Det er imidlertid viktig å understreke at utbygger ikke kan fri seg fra et evt. ansvar etter avhendingsloven eller bustadoppføringsloven, men korrekte opplysninger vil kunne heve terskelen for at en forbruker reklamerer over for smale parkeringsplasser i ettertid.  STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER SANDS SANDS er totalleverandør av juridiske tjenester innenfor fast eiendom- og næringseiendom. Som et av Norges ledende juridiske miljøer på feltet bistår vi eiendomsbesittere, utviklere, investorer, syndikater, offentlige myndigheter, meglerhus, sameier og internasjonale aktører. www.sands.no • Finansavisen har 50 000 lesere hver dag, og 144 000 lesere per uke. • I Finansavisen treffer du leserne som kjøper langt mer eiendom enn gjennomsnittet, også som investering. • Eiendomsannonser i Finansavisen gjør det enkelt å nå målgruppen. • Finansavisen har mest redaksjonelt stoff om eiendom av alle aviser i Norge, og har satt fokus på bolig hver fredag. Ønsker du annonsere? Ta kontakt med Anniken Husan – Mobil: 93853045 – Mail: anniken@hegnar.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy