Eiendomsmegleren nr. 1 - 2024

EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2024 13 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID programmer og fagområder. Alle rådgivende organer har eksterne eksperter med relevant erfaring fra næringsliv, offentlig forvaltning, akademia og tidligere studenter. For bachelor i Eiendomsmegling, jus og økonomi består det nye «Advisory Board» av nåværende og tidligere studenter, samt. representanter for eiendomsmeglings – og eiendomsbransjen. Styret består av; • Paul Henning Fjeldheim, Associate Dean/Dosent, Handelshøyskolen BI • Thorunn Falkanger, Dosent, Handelshøyskolen BI • Anders Kløvning, Representant for eiendomsmeglerbransjen, samt. NEF Ung • Christine Thindberg, Studentrepresentant BI • Silje Nesteng Andresen, Juridisk direktør/advokat, Norges Eiendomsmeglerforbund • Hanne Nordskog-Inger, Fagsjef/eiendomsmegler, Eiendom Norge • Terje Sjøvold, Juridisk direktør/ advokat, OBOS Denne gjengen skal komme med verdifulle råd til BI-ledelsen i forhold til hvordan eiendomsmeglerutdannelsen burde være nå – og i fremtiden. Det første møtet i rådet ble avholdt den 7. desember 2023. Rådet diskuterte en rekke saker, deriblant tidspunkt for muntlig eksamen, forslag om å innføre frivillig innleveringsoppgave i kurset Oppgjør av eiendomshandler, samt. programmets faglige sammensetning og arbeidslivsrelevans.  Har du meninger om studieløpet til meglerstudentene? Send innspill til: ak@notar.no | Vi vil gjerne høre DIN MENING ÅRSMØTER I NEFs LOKALFORENINGER 2024 ALLE LOKALFORENINGENE SKAL I ÅR AVHOLDE ÅRSMØTE I LØPET AV FEBRUAR MÅNED, OG PÅ ÅRSMØTENE SKAL FØLGENDE BEHANDLES: 1. Årsberetning 2. Regnskap i revidert stand 3. Innkomne forslag eller saker fremlagt ved styret 4. Lokalforeningens forslag på kandidater til tillitsverv i NEF 5. Valg På årsmøtene i lokalforeningene har alle fremmøtte en stemme hver. Det er ikke adgang til å benytte fullmakt ved stemmegivningen. På årsmøtene skal det i år også velges delegater til NEFs landsmøte som avholdes i Stavanger 23. mai. Alternativt kan styret i lokalforeningen be om fullmakt fra årsmøtet til å velge delegater. Antall delegater fra den enkelte lokalforening bestemmes ut fra antall medlemmer i lokalforeningen 1. februar i landsmøteåret. DATOER FOR ÅRSMØTENE: 8. februar: NEF Innlandet 9. februar: NEF Telemark, Vestfold og Buskerud 9. februar: NEF Sørlandet 9. februar: NEF Nord-Norge 9. februar: NEF Møre og Romsdal 15. februar: NEF Østfold 15. februar: NEF Trøndelag 22. februar: NEF Vestland 22. februar: NEF Rogaland 29. februar: NEF Oslo og Akershus Alle årsmøter i lokalforeningen får besøk av en representant for styret i NEF som vil orientere om aktuelle saker i forkant av årets landsmøte. Vel møtt i Stavanger! Frist for å komme med innspill på saker til landsmøtet i NEF samt innspill til valgkomitéen på aktuelle kandidater til tillitsverv i NEF er 1. mars.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy