Regelrådet - Årsrapport 2020

Forside 1
Innhold 2
Del 1: Leders beretning 5
Hva gjør Regelrådet? 6
Leders beretning 8
Årets høydepunkter 12
Del 2: Introduksjon til virksomheten og hovedtall 13
Hovedtall for 2020 14
Virksomhet og samfunnsoppdrag 16
Resultatkjede for Regelrådet i 2020 17
Organisasjon og ledelse 18
Del 3: Årets aktiviteter og resultater 19
Prioriteringer og ressursbruk 20
Kartlegging av relevante regelforslag 21
Regelrådets uttalelser 23
Regelrådets uttalelser i 2020 fordelt på ansvarlig avsender 24
Oversikt over prosessen for arbeid med uttalelser 25
Resultater av Regelrådets uttalelser 26
Kartlegging av covid-19-saker 28
Veiledningsaktivitet og informasjonsarbeid 30
Regelforenkling og regulering 34
OECD Regulatory Policy Committee 36
Regelrådet i media 38
Del 4: Styring og kontroll i virksomheten 39
Styring og kontroll i virksomheten 40
Del 5: Vurdering av framtidsutsikter 43
Vurdering av framtidsutsikter 44
Del 6: Årsregnskap 2020 49
Ledelseskommentarer til årsregnskapet for 2020 50
Prinsippnote til årsregnskapet 51
Bevilgningsrapportering 52
Artskontorapportering 54
Vedlegg 58

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy