Eiendomsmegleren nr. 5 - 2021

EIENDOMSMEGLEREN NR 05-2021 41 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID MEDLEMMER MEDLEMMER før kjøp. Etter nemndas syn kunne megleren likevel med fordel endret FINN.no annonsen, da han mottok opp­ fordringen fra kommunen om å endre denne. Dette er imidlertid ikke avgjørende for resultatet i saken, ettersom det ikke er sannsynliggjort at megler var kjent med kjøpers ønskede bruk av eiendommen. Nemnda bemerker for øvrig at megleren burde opplyst klageren om e-posten … fra kommunen til megleren [om FINN.no annonsen]. Men nemnda har kommet til at me­ gler ved å unnlate å gjøre dette, likevel ikke har kommet over terskelen for å ha utvist erstatningsbetingende uaktsomhet. Det er et visst spillerom før atferd som kan kritiseres, må anses som erstatningsbetingende uaktsomhet, jf. Høyesteretts dom HR-2018-1234-A avsnitt 41. Som nevnt, må nemnda legge til grunn at megler ikke var kjent med klagerens planer om å leie ut alle syv soverommene til et bofellesskap. Nemnda har på denne bakgrunn kommet til at megleren har overholdt undersøkelses- og opplysningsplikten. ETT SOVEROM IKKE GODKJENT Klageren har også vist til at ett av soverommene ikke var godkjent bygget om til soverom, og at det her skulle vært søkt om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Inn­ klagede har opplyst at megleren ikke var klar over dette. Slik saken er opplyst, finner ikke nemnda at megleren skulle foretatt nærmere undersøkelser av soverommenes lovlighet. Meglerens viktigste kilde til opplysninger om eiendommen er selgeren, jf. NOU 1987: 14 side 75. Der megler ikke har grunn til å tvile på selgerens opplysninger, og det ikke er andre forhold, for eksempel fra kommunen, som tilsier nærmere undersøkelser, kan ikke megler være ansvarlig for at opplysningene ikke fremkommer. Det forventes ikke at megler skal være bygningskyndig.» Ut fra det resultat nemnda kom til, førte erstatnings­ kravet ikke frem. TRENGER DU KURSTIMER? Med NEF e-kurs kan du ta etterutdanning når og hvor det passer deg

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy