Eiendomsmegleren nr. 4 - 2021

10 EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2021 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID Næringsmeglere leter som regel etter lokalenes potensial, og belys­ ning er i mange tilfeller en uutnyttet mulighet – spesielt i fellesarealer. Større bevissthet om riktig lyssetting kan bidra til økt interesse for ut­ leieobjektet. FØRST NOEN TOMMELFINGERREGLER 1) Grunnprinsippene er som for all annen belysning: Lysmengden må være tilpasset formålet. For mye lys er like ille som for lite. Lyset må dessuten være av riktig type. Skarpt og sterkt lys i sosiale soner bidrar ikke til god stem­ ning. Dempet lys hvor det trengs godt arbeidslys fungerer like dårlig. 2) Multifunksjonalitet og fleksi­ bilitet er viktige stikkord for inn­ redning av kontorlokaler. Dette gjelder også belysningen. Det er fort gjort å innrette seg slik at en statisk belysningsplan står i veien for fleksibel bruk av lokalet, f.eks. åpen himling og få him­ lingsskjørt. Manglende plan­ legging kan i slike tilfeller utløse unødvendige kostnader senere. 3) Variert belysning gir liv til lokal­ ene og skaper dynamikk. Mate­ rialbruken fremheves, og bedrift­ ens kultur og identitet kan synliggjøres. Verktøykassen for belysningsplanlegging er stor og innholdsrik. Det er om å gjøre å utnytte alle muligheter, bl.a. disse: • lyssetting av resepsjonsdisk og bakvegg • lyssetting av logo, gjerne lysende bokstaver • stålamper i forbindelse med sittegrupper • ledestriper og dekorativ belysning i korridorer • pendellamper over kjøkkenbenk/ bar INNGANGSPARTI OG RESEPSJON Resepsjonsområdet skal kommuni­ sere hvem gjestene er kommet til. Det skal fungere som bedriftens statement, for det er her førsteinn­ trykket og forventningene skapes. Resepsjonen har tradisjonelt sett ofte utgjort en skranke mot bedrif­ tens indre liv, men vurderes i dag å være hjertet i virksomheten: mot­ taksareal og møteplass, sentrum for uformell kontakt og korte ad hoc-møter. Dette krever belysning som får besøkende til å føle seg velkomne. Det betyr tydelig lyssetting rundt resepsjonsdisken eller punktet for selvbetjent innsjekking, stemnings­ skapende lys i ventesoner, tilgang til arbeidslys for den som vil lese eller jobbe litt og tilstrekkelig lys rundt kaffeautomater osv. MEDARBEIDERNE TRENGER FRI FRA KONTORLANDSKAPET Sosiale soner skal være trivsels- skapende møteplasser for avbrekk i hverdagen. De fleste er enige i at stimulerende sosiale soner øker arbeidsgleden og styrker tilknyt­ ningen til bedriften. Medarbeiderne må forstå at de er viktige og at deres behov er høyt prioritert. Det er der­ for avgjørende at de sosiale arealene skiller seg tydelig fra kontorland­ skapet og er utformet med sikte på ønsket atmosfære. Dette betyr dem­ pet og poengtert belysning, gjerne med lyskilder som fremhever f.eks. et bilde eller andre dekorative elementer. Samtidig skal de sosiale sonene egne seg for uformelle møter. Mange ønsker også å sette seg ned for å jobbe litt, lese, spise eller slappe av. Det krever fleksibelt arbeidslys som kan varieres ved behov. KJØKKENET ER OGSÅ EN SAMHANDLINGSARENA Arbeidsplassens kjøkken har mye til felles med de sosiale sonene, og overgangen er ofte glidende. En fall­ gruve er å bruke tilnærmet flom­ belysning slik man ofte gjør når det er snakk om storkjøkken. Arealet skal være trivselsskapende. Belys­ ningen må derfor være poengtert slik at den fremkaller riktig stemning samtidig som arbeidslyset er tilstrekkelig. MØTEROM OG STILLEROM Pandemien har endret arbeidslivet permanent i den forstand at flere vil ønske å veksle mellom arbeids­ plassen og hjemmekontoret. Møte­ virksomhet og andre fellesaktiviteter vil stå sentralt når folk treffes, og de vil etterspørre det de savner i Teams-møtene. Det betyr økte krav til møtefasiliteter og bedre tilrette­ legging for komfort og effektivitet. Riktig belysning er viktig også i denne sammenhengen. Utfordringen går herved til nær­ ingsmeglerne. Et skjerpet blikk vil i mange tilfeller gi merverdi til gård­ eierne. RIKTIG KONTOR­ BELYSNING GIR MERVERDI FOR GÅRDEIERNE Den som tror at belysning på arbeidsplassen kun handler om HMS-krav og arbeidslys, tar feil. Ambisjonen bør være langt høyere: Belysningen må understreke bedriftens identitet og formidle hva den står for. INTERIØRARKITEKT MNIL TROND RAMSØSKAR, RAMSØSKAR INTERIØRARKITEKTER

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy