Eiendomsmegleren nr. 3 - 2022

EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2022 7 industri, som ikke bare gir næring til eiendomsmegleren. Eiendomshandelen inneholder bruk av leveranser fra bygningssakkyndige, forsikringsselskap, fotografer, stylister, oppgjørsselskap, kommuner og forretningsførere, for å nevne noen. Disse leverandørene har blitt en viktig del av den nyere eiendomsmeglingsbransjen. Men, en betydelig tilførsel av leverandører til industrien vår har også ført til økte transaksjonskostnader. Og prisene på tjenester fra boligbyggelag, forretningsførere og kommuner øker jevnlig, til tross for at tjenestene i stor grad har blitt digitalisert. Samtidig har meglerprovisjonen målt i faste kroner vært tilnærmet uendret de siste 10 årene, som er resultat av konkurranse, digitalisering og effektivisering i bransjen. Vi har latt prisøkninger fra leverandører skje uten å reagere skarpt dersom prisøkningen ikke ser ut til å stå i stil med tjenesten som leveres. Det er en stor risiko for at den samlede prisen kundene våre skal betale blir unødig stor. Denne utviklingen kan gå på bekostning av betalingsviljen for kjernevirksomheten og den mest kompetansekrevende tjenesten i bolighandelen, nemlig eiendomsmeglingen. Kjære landsmøte, vi har ikke råd til å tape terreng i kampen om inntektene i vår egen industri. Vi må ikke, hverken på vegne av oss selv eller forbrukerne, akseptere et prisnivå som ikke er rimelig i forhold til leveransen. På vegne av medlemmene, har Norges Eiendomsmeglerforbund sammen med Eiendom Norge, Forbrukerrådet og Huseierne nylig skrevet til NBBL om Boligbyggelagenes gebyrer ved eierskifte og forhåndavklaring av forkjøpsrett. Vi reagerer på den praksis som er etablert ved fastsettelse av gebyrer ved omsetning av boliger i sameier og borettslag som forvaltes av boligbyggelag. Det følger blant annet av lovens forarbeider at eierskiftegebyr er ment å dekke produksjonskostnadene knyttet til ajourføring av eierregister, og det ble forutsatt at gebyret skulle stå i rimelig samsvar med de kostnadene borettslaget er påført som følge av eierskiftet. Praksis i dag er at er at de fleste boligbyggelag fastsetter gebyrene til det maksimale av hva loven tillater. Gebyrene økes i takt med oppjusteringer av rettsgebyrene, uavhengig av arbeidsbyrden som faller på forretningsføreren. NBBL anmodes i brevet vi sendte den 27. april, om å medvirke til at boligbyggelagenes gebyrpraksis bringes i samsvar med borettslagslovens og eierseksjonslovens vilkår. Dette er en sak vi selvsagt vil følge opp i tiden fremover. Vi har en stor og god boligportal i Norge med Finn.no. Her får forbrukerne en samlet oversikt over boligmarkedet i hele landet. Men en monopolsituasjon som FINN har, gir også en prisrisiko, noe bransjen nylig har fått merke. Norges Eiendomsmeglerforbund har som dere vet reagert sterkt på den nye prismodellen til FINN, som i praksis har mangedoblet prisen på boligannonsene sine i 2022. Vi har forsøkt direkte dialog med FINN, men det har ikke hjulpet. Sammen med Forbrukerrådet og Huseierne har vi anmodet Konkurransetilsynet om å vurdere om adferden til FINN er misbruk av dominerende stilling. Vi har fremhevet at FINNs nye prismodell vil øke prisene for salg av boliger uten tilsvarende verdiøkning i tjenesten FINN tar seg betalt for. Vi mener også at modellen vil kunne svekke konkurransen mellom ulike meglerkonsept, og ikke minst gjøre barrieren for etablering av en konkurrent til FINN enda høyere enn den er i dag. Vi setter vår lit til at Konkurransetilsynet nå gjør en grundig undersøkelse av om FINNs handlemåte er i brudd med Konkurranseloven. ØKONOMIEN I FORBUNDET Som dere sikkert husker er det ikke mange år siden at vi måtte starte en snuoperasjon i forbundet for å få økonomien vår på fote. Det har vært gjort en formidabel innsats med innsparinger i drift, nedbemanning og flytting av administrasjonen til mer kostnadseffektive lokaler. I tillegg har omstillingen til å levere kurs og nødvendige oppdateringer til medlemmene digitalt, gitt inntekter til lavere kostnad enn vanlig. Til sammen har de ulike tiltakene hatt god effekt på økonomien. Vi har oppnådd et resultat som er betydelig høyere enn budsjettert, noe som gir forbundet handlekraft. Et godt økonomisk resultat styrker Norges Eiendomsmeglerforbunds posisjon som uavhengig aktør. Vi har blitt kraftig påminnet om hvor fort verden forandrer seg, og dermed vilkårene vi jobber under. Å ha en god økonomi er viktig for å kunne investere i gode løsninger for medlemmene våre og for å tåle høyere driftskostnader de nærmeste årene. Og ikke minst, kjære landsmøte, er det avgjørende for å være rustet til påvirke krefter som utfordrer bransjens rolle og inntjening. Til slutt vil jeg takke alle dere som er her i dag som delegater og tillitsvalgte, for at dere gir av deres tid og energi for hele vår bransjes beste. Jeg synes vi skal klappe for denne innsatsen, og jeg ønsker dere alle et godt landsmøte! LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID «Kjære landsmøte, vi har ikke råd til å tape terreng i kampen om inntektene i vår egen industri. Vi må ikke, hverken på vegne av oss selv eller forbrukerne, akseptere et prisnivå som ikke er rimelig i forhold til leveransen»

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy