Eiendomsmegleren nr. 3 - 2022

EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2022 45 prosessen. Mekleren vil prate med begge parter i forkant for å avklare forventninger, og deretter delta under overtakelsen. Mekler fører protokoll for partene og sørger for en strukturert gjennomføring hvor begge blir hørt. Dette vil forebygge en eskalering av mulig konflikt. Oppstår det uenigheter som ikke lar seg løse i møtet, avtales hva slags undersøkelser som bør gjøres og tid for et lengre meklingsmøte. Ved behov kan mekler oppnevne en nøytral bygningskyndig medhjelper. Også når det oppstår krav lenge etter overtakelsen, er det viktig at man kommer riktig ut fra start. Svært mange saker som havner for domstolene, handler i bunn og grunn om dårlig kommunikasjon og manglende hjelp til å håndtere konflikten underveis. Når partene må posisjonere seg for en eventuell rettssak legger det er preg på forhandlingene. Jo raskere man setter inn en nøytral mekler, jo større er sannsynligheten for å finne gode løsninger. EKSEMPEL PÅ MEKLING I en sak Mekle nylig meklet, hadde det gått 2 år siden kjøper overtok er nybygget hus. Han hadde holdt tilbake kr 80 000 og det var i etterkant fremmet krav om forsinkelsesrenter og andre feil og mangler. Kommunikasjonen var betent, og man kom aldri til sakens kjerne. Sammen med mekler fikk alle parter oversikt over saken og gikk rolig gjennom temaene punkt for punkt. Etter halvannen time var kjøper og selger enige om et sluttoppgjør. Saken er et godt eksempel på at det ofte ikke er det juridiske som er så komplisert, men trøblete kommunikasjon står i veien for løsningen. HVORFOR FORESLÅ MEKLING? Det ligger et stort og uforløst potensiale i å bruke mekling ved byggeprosjekter. Veldig mange kjenner ikke til at det finnes et slikt tilbud, eller er usikre på når det bør brukes. Som eiendomsmegler har man tillit hos begge parter, og en mulighet til å foreslå alternativ tvisteløsning gjennom mekling. For utbygger ligger det en stor verdi i å få kvittert ut krav som oppstår. Tvister tar tid og fokus bort fra verdiskapende arbeid, og offentlighet om saken kan skade omdømmet. En kjøper vil nesten alltid være opptatt av å få en rask løsning, og er som regel positive til å delta på et meklingsmøte. For forbrukerkjøpere er det viktig å merke seg at de aller fleste vil få kostnaden til mekling dekket under sin forsikring, og flere forsikringsselskap tilbyr også mekling uten egenandel. Avtalene som skrives ved mekling er fleksible og tilpasset hver enkelt sak. Målet er å skape størst mulig verdi for begge parter. Ofte vil en forliksavtale inngått under mekling inneholde bestemmelser om konfidensialitet og å unngå negativ publisitet. STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID MEDLEMMER MEDLEMMER TRENGER DU KURSTIMER? Med NEF e-kurs kan du ta etterutdanning når og hvor det passer deg MEKLE MEKLE tilbyr digital tvisteløsning - Selskapet startet opp i februar 2021 - MEKLE har gjennomført over 200 videomeklinger - Mer enn 85% av sakene er løst ved enighet - Meklingsmøtet tilbys innen 14 dager - Stadig flere forsikringsselskap tilbyr sine kunder et gratis meklingsmøte www.mekle.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy