Eiendomsmegleren nr. 3 - 2022

EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2022 41 Høyesterett la vekt på at det ved avgjørelsen av om selgerne har oppfylt sin opplysningsplikt, må det være informasjonsverdien for omverdenen av det som er skrevet i prospektet, som er avgjørende. Konklusjonen var at kjøperne etter omstendighetene fikk de opplysningene de kunne regne med å få fra selgerne om en mulig turvei over eiendommen, og det ble uttalt følgende: «Når mulige kjøpere i prospektet uttrykkelig blir gjort oppmerksom på at det «er» foreslått en ny turvei langs sjøen, kan det ikke tillegges særlig vekt at selgerne i egenerklæringsskjemaet hadde svart «nei» på spørsmålet om de kjenner til «forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av eiendommens omgivelser». Høyesterett konkluderte med at det heller ikke var grunnlag for mangelsansvar etter avhendingsloven § 3-8. VEDTATT RÅDIGHETSBEGRENSNING I den foreliggende sak ble det forutsatt at offentligrettslige rådighetsbegrensninger som utgangspunkt må være vedtatt før kjøperen overtar rådigheten over eiendommen, for å kunne utgjøre en mangel. Høyesterett utelukker imidlertid ikke at det kan foreligge en mangel også for vedtak etter overtakelse, for eksempel dersom offentligrettslige rådighetsbegrensninger medfører at det ikke er anledning til å benytte en eiendom til det formålet den var solgt for. For vedtak som treffes etter overtakelse, er imidlertid nå utgangspunktet at kjøperen må gå veien om misligholdt opplysningsplikt etter § 3-7 eller uriktige opplysninger etter § 3-8 for å kunne begrunne en mangel. Avslutningsvis bemerkes at «som den er» forbehold ikke lenger kan benyttes ved forbrukerkjøp. Dette ble endret med virkning fra 1. januar 2022. STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID MEDLEMMER MEDLEMMER BING HODNELAND Vår avdeling for fast eiendom og entreprise består av 15 advokater med faglig styrke, bransjekunnskap og kommersiell forståelse. Juridisk bistand innenfor alle sider ved eierskap, drift og utvikling av fast eiendom til næringsdrivende, offentlige etater, borettslag, eierseksjonssameier og privatpersoner, er en del av vår kjernevirksomhet. Innen entreprise bistår vi entreprenører, byggherrer og konsulenter i alle prosjektets faser, herunder i forbindelse med kontraktsinngåelse, gjennomføringsfasen og sluttoppgjør. Vår spesialkompetanse innenfor fast eiendoms rettsforhold og entreprise gjør oss til det foretrukne valg for en rekke eiendomsselskaper og entreprenører. www.binghodneland.no JURIDISK BISTAND FRA NEF NEF har en juridisk avdeling som tilbyr meglerfaglig bistand til eiendomsmeglere. Se oversikt over tilbud og priser bakerst i magasinet eller besøk nef.no/for-megler

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy