Eiendomsmegleren nr. 3 - 2022

EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2022 29 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID åpner opp for samhandling mellom brukere som tidligere ikke har vært mulig. 7Analytics knytter sammen utbyggeren, entreprenøren, arkitekten, rådgivere, den kommunale saksbehandleren, eiendomsmegleren med flere, slik at kunnskapen kommer inn fra dag én og at dynamiske analyser kan deles. BEREGNING AV OVERFLATEVANN I DAG OG INN I FREMTIDEN Bærekraftig planlegging av overvann er avgjørende for å unngå fremtidige skader ved kraftig nedbør. Urban flom er den naturskaden som skaper de største økonomiske skadene for samfunnet. «For hver euro investert i håndtering av overvann vil man kunne spare 200» WORLD RESOURCE INSTITUTE - 2020 Den store økonomiske gevinsten kommer ved å gjøre forebyggende tiltak på steder med stort skadepotensiale. Ifølge Direktoratet for Byggkvalitet vil økt presisjon i overvannsplaner kunne føre til at 90 prosent av skadene unngås i fremtiden. Flomkuben er 7Analytics’ første produkt, et modelleringsverktøy for overvann. Brukere kan f.eks. enkelt legge inn planlagt plassering av bygninger og overvannstiltak og får deretter automatisk opp vannveiene ved store nedbørsmengder. Effekten av dette kan sees helt ned på eiendomsnivå. Løsningen kombinerer maskinlæring og AI med automasjon, slik at man i tillegg til avrenningsmønster, beregner nedbørsfelt, mengde overvann og mye annen informasjon. Dette kan bidra til innsikt i hvor bebyggelse bør plasseres og hvordan overvannet bør håndteres best mulig på tomten. Videre vil løsningen bidra til å redusere antall vannrelaterte skader på boliger, infrastruktur og mennesker. Når analysen er fullført, kan den deles med beslutningstakere med et tastetrykk – Vi kaller det «overvann digitalisert». Løsningen er banebrytende og hele simuleringen gjøres i løpet av få minutter. Et verktøy som Flomkuben muliggjør at kritiske analyser som gjelder overvann blir mer robuste. Beregning av mengde overvann, både utenfor og i urbane områder, er sentralt i utforming av et bærekraftig samfunn for å kunne møte klimaendringene. Startpunktet for Flomkuben er planprosessen og programmet er derfor skreddersydd for å svare opp offentlige krav, enten det er snakk om en større reguleringsplan eller en mindre byggesak. I tillegg er det vektlagt en god visuell framstilling av resultatene, noe som gir et godt diskusjonsgrunnlag og gjør det enklere å forstå for aktører uten bakgrunn fra bygge- og eiendomsbransjen. FREMTIDENS ØKOSYSTEM – TILGJENGELIG FOR ALLE Flomkuben er nå kommersialisert, og kundebasen inkluderer allerede store aktører i den norske byggebransjen som Skanska, Norgeshus, Multiconsult og Bergen kommune. Selskapet samarbeider også med aktører i andre bransjer, som blant annet forsikring. Men dette er bare starten på 7Analytics sin reise, og selskapet jobber nå med flere nye produkter som skal løse andre utfordringer innenfor naturfaresegmentet. Nå fortsetter 7Analytics med utviklingen av flere kuber og flytter fokuset over på det internasjonale markedet. Vi er allerede i dialog med flere store internasjonale aktører og har også startet rekruttering utover landegrensene.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy