Eiendomsmegleren nr. 3 - 2022

28 EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2022 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID Det er viktig å kjenne risiko for oversvømmelse, ras eller annen natur- fare for alle eiendommer eller boligområder, både de som er under planlegging og de som allerede er bygget. 7Analytics bygger derfor et unikt, AI-basert økosystem for å analysere og predikere naturfare. Klimaendringene har ført til at flere bransjer nå står ovenfor nye utfordringer som krever ny teknologi og innovasjon for å oppnå bærekraftig utvikling. Høsten 2021 vant 7Analytics byggenæringens innovasjonspris, sist vunnet av Spacemaker. Dette tyder på at byggebransjen allerede ser potensialet i løsningene. SAMARBEIDSPLATTFORM FOR PRESIS OG DYNAMISK TILNÆRMING For å møte naturens kompleksitet, sammen med klimaendringene og urbanisering, trenger vi en helt ny verktøykasse. Det finnes i dag noen løsninger som fokuserer på enkelte naturfarer, men de er segmenterte, lite presise og mangler viktige komponenter. Ved å samle og bearbeide informasjon fra mange ulike kilder, får man en mer helhetlig oversikt, fremmer tverrfaglig samarbeid og kan raskere identifisere kritiske områder. Det er få startups innen «earth- science-spacet», og dette er nok først og fremst på grunn av den dype kompleksiteten som ligger i problemstillingene vi jobber med. Løsningen kobler sammen data og bidrar til å bygge opp samfunnet vårt på en effektiv, sikrere og bærekraftig måte. 7Analytics har klart å utvikle et verktøy beregnet for alle dem som er involvert i eiendomsprosjekter. En skybasert løsning PROPTECH 7ANALYTICS BYGGER VERDENS FØRS E ØK SYSTEM FOR ANALYSE OG RISIKOVURDERING AV NATURFARE Klimaet forventes å bli både villere, våtere og mer uforutsigbart i årene som kommer, og rundt 2,5 milliarder flere mennesker vil bo i byer innen 2050. En slik storstilt urbanisering på toppen av klimaendringer vil føre til store utfordringer over hele verden. Flommen i Tyskland sommeren 2021 er et godt eksempel på akkurat dette – De siste anslagene beregner skadeomfanget til over 400 milliarder kroner. AV JONAS AAS TORLAND, 7ANALYTICS

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy