Eiendomsmegleren nr. 3 - 2022

18 EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2022 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID Før forhandlingene ble startet fikk nestleder Erlenn S. Ingebrigtsen ordet og presenterte en resolusjon fra landsmøtet: «Norges Eiendomsmeglerforbunds landsmøte fordømmer Russlands angrep på Ukraina. Vi vil uttrykke vår dype bekymring for folk i Ukraina som utsettes for grove brudd på folkeretten. Det ukrainske eiendomsmeglerforbundet, Ukrainian Realtors Association, bruker alle sine ressurser på å skaffe tak over hodet, mat og omsorg til ukrainere som har flyktet fra utbombede hjem. Eiendomsmeglere i Ukraina har mistet yrket sitt, men forbundet gir klart uttrykk for at de vil gjøre alt for å bidra til å gjenoppbygge landet etter krigen og ta tilbake levebrødet sitt. Norges Eiendomsmeglerforbund vil uttrykke vår sterkeste støtte til det lidende ukrainske folk og våre kolleger i Ukrainian Realtors Association i deres arbeid for å hjelpe medborgere og medlemmer.» Det var 88 stemmeberettigede medlemmer til stede under landsmøtet. Årsberetning samt årsregnskap for årene 2020 og 2021 ble vedtatt uten noen innsigelser. Det samme gjaldt styrets forslag til budsjetter for kommende periode 2022 – 2024. Styret hadde foreslått noen mindre endringer i NEFs lover og Mønstervedtekter for lokalforeningene som også ble vedtatt, kun med noen mindre justeringer underveis. Styremedlemmene leste deretter opp styrets forslag til mål for NEF for kommende periode. Til dette kom det et innspill om et tillegg som ble oversendt det nyvalgte styret til behandling i kommende periode. NEFs LANDSMØTE I KRISTIANSAND 12. MAI 2022 Selve landsmøtedagen ble åpnet av varaordføreren i Kristiansand og vakker sang ved Bjøro Hildebrandt. Øivind Andreas Tandberg ble valgt til ordstyrer, og ledet landsmøtet med en stødig hånd. VALGKOMITÉENS LEDER KURT F. BUCK PRESENTERTE INNSTILLINGEN TIL VALG AV NYTT STYRE, HVOR ALLE BLE VALGT ENSTEMMIG. NYTT STYRET I NEF FOR PERIODEN 2022 – 2024 ER FØLGENDE: • Styreleder Randi H. Hollingen, Molde (gjenvalg) • Nestleder Erlenn S. Ingebrigtsen, Trondheim (gjenvalg) • Styremedlem: Inger-Louise Dølvik, Bodø (gjenvalg) • Styremedlem Lise Kjelle, Kristiansand (gjenvalg) • Styremedlem Alexander Johannessen, Oslo (gjenvalg) • Styremedlem Jard Berg, Bergen (ny) • Varamedlem Anders Kløvning, Oslo (ny) • Varamedlem Thomas Heimdal, Lillehammer (gjenvalg) TIL ETISK NEMND BLE FØLGENDE VALGT: • Leder Paul Henning Fjeldheim, Oslo (ny som leder) • Medlem Gunvor Lien Nyhus, Hamar (ny) • Medlem May Kristin Enevoldsen, Kristiansand (ny) • 1. vara Kristine Flusund Kolstad, Oslo (ny) • 2. vara Per Edmund Mordt, Kolbotn (gjenvalg) • 3. vara Elin Falck-Jørgensen Gitlesen, Stavanger (ny) TIL SLUTT PRESENTERTE STYRELEDER I NEF, RANDI H. HOLLINGEN STYRETS INNSTILLING TIL NY VALGKOMITÉ, HVORAV ALLE BLE VALGT: • Leder Kurt F. Buck, Bergen (gjenvalg) • Medlem Ingrid E. Svendsen, Kristiansand (gjenvalg) • Medlem Trine Dahl-Pettersen, Oslo (ny) • Varamedlem Anders J. Langtind (gjenvalg)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy