Eiendomsmegleren nr. 3 - 2022

Det ble gjennomført valg av NARs visepresisdent for 2023 (fremtidig president) og NARs treasurer (finansansvarlig) for 2023 og 2024, etter forutgående valgkampanjer og debatter mellom velkvalifiserte kandidater. NARs sjefsøkonom Lawrence Yun fortalte om tidenes laveste tilbudsside etter historisk sterk etterspørsel under pandemien og mange år med med lav boligproduksjon i kjølvannet av finanskrisen i 2008. Lawrence omtales som NARs «rockestjerne», og er en av de viktigste stemmene i debatten om amerikansk samfunnsøkonomi, og er uhyre interessant å lytte til. Han har beregnet at prisen på boliglån i gjennomsnitt er 55 prosent høyere enn for ett år siden, etter raske økninger i bankenes utlånsrenter (de fleste har fast rente), og at lønnsveksten på 6% er spist opp av inflasjonen på 8,5%. Selv om hans analyser tilsier at boligmarkedet vil tåle utfordringene i amerikansk økonomi, legger han ikke skjul på at utsiktene for boligmarkedet er mer usikre enn på svært mange år. Sterkest inntrykk gjorde de to representantene for det ukrainske eiendomsmeglerforbundet som hadde reist i fire dager for å kunne være sammen med oss i DC. De fortalte om krigens grusomheter og hvordan de bruker alle sine ressurser på å skaffe tak over hodet, mat og omsorg til ukrainere som har flyktet fra utbombede hjem. Meglerne i Ukraina har mistet yrket sitt, men er fast bestemt på at de skal gjøre sitt for å gjenoppbygge landet og få tilbake levebrødet sitt. Sammen med de kom også representanter for det rumenske eiendomsmeglerforbundet. Romania er nære naboer til Ukraina og de fortalte hvordan de har omorganisert forbundets ressurser fra fokus på egne interesser til fokus på å skaffe flyktninger tak over hodet i Romania. Som de sa: Vi er eiendomsmeglere, og nå må vi sette til side vår normale business og bruke vår kompetanse til å hjelpe mennesker i nød. Disse innleggene gjorde sterkt inntrykk, og det ble ekstra emosjonelt når forsamlingen visste at ukrainerne måte reise hjem til et land i krig og utrygghet, mens vi andre kunne reise hjem til fred og trygge forhold. Det er imponerende å se hvilket engasjement amerikanerne har utover sin egen snevre forretningsmessige interesse. De er definitivt opptatt av å knytte kontakter for å kunne skape business, men de har samtidig en genuin interesse i samarbeid for å kunne hjelpe hverandre. NAR har donert en større pengesum til det ukrainske forbundet, og i disse dager jobber de med å få på beina et program som skal hjelpe de ukrainske eiendomsmeglerne som har mistet yrket sitt under krigen. Det er viktig å forsøke å forstå det amerikanske samfunnet for å kunne samarbeide. NAR er en svært stor organisasjon med betydelige ressurser og svært mange gode hoder. Med 1,5 millioner medlemmer kreves det en omfattende organisasjonsstruktur, og det enorme mangfoldet i befolkningsgrunnlag (etnisk, kulturelt og religiøst) krever spesielle hensyn. Tradisjoner og former skiller seg en god del fra det norske. NAR regulerer i stor grad sin egen bransje, mens NEF i større grad jobber for regulering gjennom myndighetene. Og rammene for business er til dels ulike, men grunnleggende driver vi med akkurat det samme, nemlig formidling av eiendom. Derfor møter vi mange av de samme utfordringene og har god nytte av å dele erfaringer. NEF har med årenes løp kommet tett på NARs toppledelse med de fordeler det innebærer for oss som representerer et lite land. NAR krever at alle tillitsvalgte må opptre i NARs og profesjonens beste interesse. De tillitsvalgte skal ikke arbeide for særinteresser i egen region eller selskap som kan være i konflikt med fellesskapets interesser. NAR har derfor egne regler for håndtering av interessekonflikt. På denne måten beskytter de NARs uavhengige rolle som eiendomsmeglerprofesjonens stemme. LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2022 11

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy