Eiendomsmegleren nr. 2 - 2022

EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2022 23 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID re utnyttelse av kapasiteten i gara­ sjen. Beboerne kan åpne porten med app, oppringning eller auto­ matisk - alt etter behov og individu­ elle preferanser. Samtidig innlem­ mes stadig flere tjenesteleverandører i plattformen som ønsker å gjøre sine tjenester tilgjengelig i garasjen, slik som bildeling, el-sykkelutleie eller levering av varer. - Vi er allerede i gang med å bygge et bærekraftig økosystem i byens garasjeanlegg – helt i tråd med FNs bærekraftsmål om bærekraftig urbanisering, samfunnsplanlegging og forvaltning, forteller Ketil entu­ siastisk. GJØR DET ATTRAKTIVT Å DROPPE EGEN BIL Flere rapporter fra Transportøko­ nomisk Institutt (TØI) har av­ dekker miljøgevinsten av bildeling i byer. Bildeling fører til både reduk­ sjon i antallet kjøretøy og bilbruk i byer, spesielt for de som går fra å eie til å dele. Bildelere ser også ut til å ønske å dele på andre områder, viser en TØI-rapport om bildelingens miljøkonsekvenser. Bildeling kan utvikle seg til en netto positiv innvirkning på miljøet i byer, men det avhenger av at det utvikles med dette for øyet. Ved å tilgjengeliggjøre parkeringsplasser i garasjeanlegg i tettbefolkede områder til dette formålet, kan det bli både enklere og mer praktisk å ta i bruk bildeling. - Bildelingstjenesten Otto har for eksempel utplassert biler i flere garasjer på Frysja ved hjelp av Parqio, som kan leies av beboere på tvers av sameier. På den måten bruker vi den ledige kapasiteten i garasjen på en måte som kommer beboerne og nabolaget til gode, samtidig som bilene blir utnyttet bedre. Vi er i ferd med å teste og forstå hva som skal til for at folk velger mobilitets­ verktøy basert på formålet med turen, fremfor å bruke egen bil til alt. Vi er overbevist om at det vil være færre privatbiler i fremtidens garasjer, og Parqio er en pådriver for at mobili­ tets- og tjenesteleverandører ut­ nytter den ledige kapasiteten som oppstår i garasjen, sier Ketil. FREMTIDENS BYER TRENGER GRØNN MOBILITET Parqio er en del av løsningen på dagens og fremtidens urbane ut­ fordringer. Den innovative tjenesten tilbyr tilgangsstyring og portåpning som er rimeligere, mer skalerbar og mer fremtidsrettet og bærekraftig enn løsninger på markedet i dag. - Vi må eliminere garasjeporten som en barriere for tjenester og nye muligheter, slik at vi kan utnytte det fulle potensialet i anlegget til å levere løsninger for morgendagens byer og urbane områder. Fremtidens byer trenger bedre tilgang på mobilitetsløsninger som bildeling og el-sykkelutleie for å få flere til å velge bort egen bil. Varer bestilt på nettet må kunne leveres hjem på en rask og effektiv måte. Hjemmesykepleiere som gjør at flere kan bli boende hjemme lengre, kan ikke bruke opp tiden på å lete etter ledig parkeringsplass. - Uten effektiv, sikker og dyna­ misk bruk av arealet under byene vil det bli stadig vanskeligere å levere varer og tjenester på en bærekraftig måte i byene. Mulighetsrommet som ligger i private garasjeanlegg er nøkkelen til å løse mange av de utfordringene som dagens og frem­ tidens byer står ovenfor, avslutter Ketil. Ketil Høigaard «Mulighetsrommet som ligger i private garasjeanlegg er nøkkelen til å løse mange av de utfordringene som dagens og fremtidens byer står ovenfor»

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy