Eiendomsmegleren nr. 2 - 2022

22 EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2022 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID I 2050 vil 65% av verdens befolk­ ning bo i byer. Befolkningsveksten er allerede i ferd med å overbelaste infrastrukturen i byene. For å bygge fremtidens byer er det sentralt å redusere biltrafikk og klimagassut­ slipp, blant annet ved å omregulere gateparkering til nye, bærekraftige formål. Men hvordan sikre god bærekraftig urbanisering og samti­ dig håndtere utfordringene som oppstår når vi fjerner gateparkering? Gründerne bak Parqio mener nøkkelen er å utnytte nye og eksist­ erende garasjeanlegg mer effektivt. - Det finnes ingen løsning på markedet i dag som utnytter kapa­ siteten i private garasjeanlegg. Her er det et stort potensial som drar i retning av urban, grønn mobilitet og dekker fremtidige behov på en bærekraftig måte, sier Ketil Høigaard, daglig leder i Parqio. Bare i Oslo er det mer enn tusen garasjeanlegg med en utnyttelses­ grad under 65%. Dette vil fortsette å øke etter hvert som flere velger bort egen bil til fordel for bildeling og andre mobilitetstjenester. EN ENKLERE OG MER BÆREKRAFTIG HVERDAG Parqio tilbyr boligselskap og eien­ domsforvaltere bedre kontroll i garasjen, enklere og mer fleksibel garasjetilgang for beboerne, og bed­ PARQIO BYGGER ET BÆREKRAFTIG ØKOSYSTEM I BYENS GARASJEANLEGG Parqio tilbyr en digital og fremtidsrettet løsning for administrasjon av garasjer i sameier, borettslag og næringsbygg. Ved å sikre god utnyttelse av garasjeanlegg, kan vi løse fremtidens urbane utfordringer. AV PARQIO PROPTECH

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy