Eiendomsmegleren nr. 2 - 2021

EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2021 5 Noen tror ikke at det finnes kob­ ling, noen mener at det er et margi­ nalt problem, noen erfarer det rela­ tivt ofte og applauderer at vi tar opp temaet, noen generaliserer proble­ met, og noen mener at dette temaet er uheldig for bransjens omdømme og derfor ikke bør snakkes høyt om. La det være sagt klart og tydelig: NEF generaliserer ikke problemet med kobling mellom bank og eien­ domsmegling. Og NEF bestrider ikke bankenes eierskap. Banken og det tilknyttede eiendomsmeglings­ foretaket har lov til å anbefale hver­ andre, men banken kan ikke stille betingelser i sin ytelse som kan på­ virke eiendomsmeglervalget. Det er bankenes utøvelse av eierskap og samhandlingen med eiendomsmeg­ lingsforetak vi ønsker å belyse. Det må gjøres klarere for alle parter hva som er lov og ikke i samhandlingen. Mer enn halvparten av medlemme­ ne våre er ansatt i foretak som er eid av eller samarbeider med bank. Vårt inntrykk er at de fleste av medlem­ mene våre ikke er direkte berørt av koblingsproblematikk, men NEF må ta på alvor hele medlemsmassen, også de som opplever utfordringer i forhold til konkurranse og kobling. Temaet berører kjernen i den nøytrale og uavhengige mellom­ mannsrollen. Som eiendomsmegler­ nes profesjonsorganisasjon, har NEF et ansvar for å ta debatten og klargjøre grensene for lovlig/ ulovlig samhandling. Uavhengig av type eierskap vi jobber under, er vi alle tjent med å stå sammen om å syn­ liggjøre at vi er opptatt av å beskytte både forbrukeren og eiendoms­ meglerens integritet og nøytralitet. Vi retter ikke pekefinger mot noen spesielt, men ønsker å påpeke at problemet med kobling fortsatt finnes og at vi mener at lovgiver må tydeliggjøre reglene rundt kobling i ny eiendomsmeglingslov. NEF ønsker å tette de siste skott­ ene mellom bank og eiendomsmeg­ lingsforetak gjennom viktige inn­ spill til lovutvalget og ved et godt samarbeid med foretakene om felles tiltak. Målet må være å ha et så tydelig regelverk at ingen tråkker feil og at vi unngår at noen kan mistenkes for ulovlig samhandling mellom bank og eiendomsmegler. LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID RANDI HOLLINGEN STYRELEDER I NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND STYRE- LEDEREN HAR ORDET NORGES EIENDOMS­ MEGLERFORBUND SITT ANSVAR SOM PROFESJONSFORBUND Mange har lest artikkelen vi publiserte nylig om fritt meglervalg og meglers uavhengighet. Reaksjonene på artikkelen har som ventet vært veldig forskjellige, alt etter hvilket ståsted man har og hvilke briller man leser teksten med. «Uavhengig av type eierskap vi jobber under, er vi alle tjent med å stå sammen om å synliggjøre at vi er opptatt å beskytte både forbrukeren og eiendomsmeglerens integritet og nøytralitet»

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy