Eiendomsmegleren nr. 2 - 2021

32 EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2021 STRAMME BUDSJETTER VED OPPUSSING Det er mange boligeiere som særlig det siste året har pusset opp boligen, og ofte er det forholdsvis konkrete og stramme budsjetter. Det er derfor i et slikt tilfelle viktig å ha forut­ beregnelighet og kontroll over kostnadsnivået på tjenestene. Ved innkjøp av håndverkertjenester kan det få store øko­ nomiske konsekvenser hvilken vederlagsmodell partene avtaler. En avtale hvor forbruker betaler for påløpte timer og materialer kan i verste fall føre til at forbrukeren sitter igjen med store kostnadsoverskridelser. Totalkostnaden kan potensielt bli så omfattende at forbruker enten ikke ferdig­ stiller eller får finansielle utfordringer. GJENGS PRIS Utgangspunktet etter håndverkertjenesteloven er at for­ bruker, med mindre noe annet er avtalt, skal betale gjengs pris for tjenesten som er utført. Det vil si at forbruker betale håndverker alminnelige markedspris for de påløpte materialene og timene håndverker bruker på å utføre arbeidet. Dette innebærer i praksis at forbruker har den fulle økonomiske risikoen for at håndverkertjenesten blir mer tidkrevende og dyrere enn først antatt. Forutsatt selvfølgelig at overskridelser ikke skyldes håndverkeren selv. Vederlag basert på medgåtte timer og materiell er i utgangspunktet relativt gunstige vilkår for en håndverker, og det vil derfor sjeldent være noe poeng for en håndverker å ta initiativ til å fravike håndverkertjenestelovens vederlagssystem. Problemet som ofte kan oppstå er at forbruker først etter arbeidet er satt i gang, oppdager hva tjenesten faktisk vil koste. På dette tidspunktet vil det på mange måter være for sent å snu for forbruker. Et halvferdig arbeid vil som regel ikke ha noe verdi for forbrukeren. For håndverker vil det imidlertid være lite interessant å endre betalingsmekanismen, til fordel for forbruker, når håndverker allerede har fått jobben på relativt gunstige vilkår. Når håndverker først har satt i gang arbeidet, har forbruker derfor liten forhandlingsmakt. Skal forbruker klare å forhandle frem gunstige vilkår, bør dette derfor skje før håndverkeren har fått jobben. OVERFØRING AV RISIKOEN FOR UFORUTSETTE KOSTNADER Ved engasjering av håndverker i forbrukerforhold følger det av håndverkertjenesteloven en rekke ufravikelige rettigheter gitt til forbruker. Det følger blant annet av håndverkertjenesteloven § 32 (2), at skulle håndverker gi et prisestimat er dette i utgangspunktet bindende for hva håndverker kan ta seg betalt for arbeidet som faller innunder estimatet. Et bindende prisestimat vil derfor kunne være en gunstig ordning for forbruker. Spesielt hvis forbruker har et stramt budsjett å forholde seg til. Er det gitt et bindende pris­ estimat kan den endelige prisen ikke overstige beløpet vesentlig, og i alle fall ikke mer enn 15%. Det innebærer at uforutsette omstendigheter som medfører at prisen stiger med mer enn 15%, må håndverkeren i utgangspunktet selv dekke. På den måten kan forbruker både forsikre seg om at oppdraget er innenfor budsjettet, og at forbruker faktisk har betalingsvillighet for tjenesten. IKKE BARE FORDELER En slik overføring av risiko kommer selvsagt ikke gratis. Det vil være vanskelig for en håndverker å gi et korrekt estimat, og de vil derfor ikke uten videre binde seg til et estimat. Ved oppussingsarbeid vil omfanget av arbeidet først bli kjent når vegger og gulv åpnes, slik at tilstanden på konstruksjonen blir synlig. Skal håndverker binde seg til et estimat i slike tilfeller, må det derfor tas høyde for slike omstendigheter i tilbudet. Et bindende prisoverslag vil gi håndverker et insentiv til å gi et reelt og riktig prisoverslag. I motsetning til et ufor­ STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID MEDLEMMER MEDLEMMER KAN HÅNDVERKERE BLI BUNDET AV PRISOVERSLAG? Det er ikke uvanlig at håndverkers kostnader overstiger det som opprinnelig var forutsatt. Er det ikke inngått en avtale om fastpris, baseres tjenestene og vederlaget fra håndverker etter medgått tid. Dersom det er gitt et prisoverslag kan det oppstå spørsmål om dette er bindende som en kostnadsramme for håndverkeren. AV JARLE EDLER, ADVOKAT/PARTNER OG VETLE ECKHOFF, ADVOKATFULLMEKTIG I BING HODNELAND ADVOKATSELSKAP I BING HODNELAND ADVOKATSELSKAP DA JARLE EDLER VETLE ECKHOF

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy