Eiendomsmegleren nr. 2 - 2021

20 EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2021 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID Når boligkjøpere i nyboligmarkedet får flere muligheter, øker behovet for veiledning. Selv har jeg tidligere kalt eiendomsmeglerne for mulig­ hetenes forvaltere (nr.4/2019). Jeg oppsummerte det slik: Bevisst bruk av eiendomsmeglernes kompetanse kombinert med bedre og mer infor­ mative prospekter vil gi flere for­ nøyde boligkjøpere, men også bety et løft for hele bransjen. Dagens boligkjøpere kjøper muligheter. Disse må synliggjøres og formidles. PROSPEKTET Skal man hevde seg i markedet, må boligen gjøres så salgbar som mulig. Første skritt er å forbedre pro­ spektene slik at de blir mer intuitive og lettere å forstå. I stedet for dyre 3D-visualiseringer og påkostet mar­ kedsmateriell bør man starte med å gjøre salgstegningene mer selvfor­ klarende og dermed mer interessante. Et kort søk blant nyboligprosjekter viser at kun et fåtall tar seg bryet med å gjøre noe så enkelt som å fargelegge tegningene og på den måten fremheve den mest sentrale informasjonen. PEDAGOGEN Neste skritt er at eiendomsmeglerne tar en aktiv rolle – ikke minst når det gjelder tegningene. Det som for fagfolk som regel er krystallklart, kan være ganske krevende å sette seg inn i for urutinerte boligkunder. Det er lett å glemme at de fleste av oss kjøper bolig bare noen få ganger i løpet av livet. I den grad vi oppar­ beider kunnskap når vi står i situa­ sjonen, er den borte eller foreldet neste gang vi oppsøker boligmarke­ det. Eiendomsmeglerne har alt å vinne på å bli bedre pedagoger. I PRAKSIS La meg illustrere med et prosjekt som akkurat nå ligger ute for salg 1 . Innredningen av boligene er i ut­ gangspunktet åpen: Den som kjøper leilighet, kan selv bestemme planløsningen, f.eks. om boligen skal bli en femroms eller en treroms med hybel. Valgmuligheten er klart formulert, men for kunden har valget store konsekvenser som det er viktig å vurdere grundig før beslutning fattes. Ved å optimalisere de ulike innredningsmulighetene og utvikle lettfattelige, fargelagte salgstegninger har boligutvikleren i dette tilfellet visualisert både løsninger og konse­ kvenser. En mer intuitiv kommuni­ kasjonsform gjør det lettere å ta riktige valg. Dagens boligkjøpere kjøper muligheter. Som fagfolk har vi en forpliktelse til å formidle disse på en så god måte som mulig. Det gjelder både interiørarkitekter og eien­ domsmeglere. Stue/kjøkken 29 m 2 Walk-in 3 m 2 N Sov 1 13 m 2 Sov 2 7 m 2 Hall 8 m 2 Entre 2 m 2 Utleiedel/stue 15 m 2 Bad 1 5 m 2 Balkong 11 m 2 Bad 2 3 m 2 DAGENS BOLIGUTVIKLERE SELGER MULIGHETER Boligutviklerne går nye veier. Der det tidligere dreide seg om standardløsninger og tilvalg, er stikkordene nå medvirkning og fleksibilitet. AV INTERIØRARKITEKT MNIL TROND RAMSØSKAR, RAMSØSKAR INTERIØRARKITEKTER Referanser: 1 Prosjektet er Fyrstikkbakken 14 der AF Gruppen og Birk & Co har samarbeidet med Ramsøskar Interiørarkitekter

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy