Eiendomsmegleren nr. 2 - 2020

30 EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2020 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID I takt med den hurtige veksten i antall elbiler på norske veien øker også etterspørselen etter boliger som er tilrettelagt for lading. For landets boligselskaper betyr dette at pålitelige ladestasjoner for elbil er i ferd med å bli en nødvendighet fremfor et valg. Hovedutfordringen er å finne den rette løsningen for elbillading for å ivareta alle beboeres interesser, for- dele kostnadene rettferdig og sikre god utnyttelse av strømnettets kapasitet. Og som oftest ligger løsningen en smart ladestasjon. Spesialrådgiver i boligbyggelaget Bate, Njål Nessa, og rådgiver Fredrik Hegland i ladespesialisten ZAPTEC bistår ofte sine kunder med å finne gode løsninger for lading av elbil. I denne artikkelen forklarer de to ekspertene hvorfor de alltid anbefaler å investere i smarte, fremtidsrettede løsninger for elbilading. RETTFERDIG FORDELING AV KOSTNADENE Et av de første og største spørsmålene som stilles når et boligselskap vurderer å investere i elbilladere er kostnadene. Utgiften for selve infrastrukturen – og hva dette vil koste styret og beboerne – er én ting, men enda viktigere er hvordan kostnadene for ladestasjoner og forbruk skal fordeles. Bensin- og dieselbileiere (uten planer om å gå til innkjøp av elbil) er naturlig nok lite interesserte i å betale for å lade naboens elbil, og uenigheter har flere ganger ført til at forslag legges på is. Med en smart elbillader kan styret hoppe bukk over denne problem- stillingen. Med smarte elbilladere har styret full kontroll over forbruket til hver enkelt elbileier i borettslaget, og kan derfor ta betalt for den enkeltes for- bruk. At styret dekker kostnadene forbundet med infrastrukturen er helt naturlig, da dette er noe som kommer alle beboerne til gode, mener Nessa. – De aller fleste er enige om at den mest rettferdige løsningen inne- bærer at de beboerne som faktisk har elbil tar en større del av regningen. Styret dekker infrastrukturen, og beboerne betaler for sin smarte ladestasjon og strømmen de bruker. Da betaler de litt mer der og da, men i lengden vil de spare inn dette gjennom felleskostnadene, supplerer Hegland. ØKT VERDI FOR SAMTLIGE BOLIGER I FELLESSKAPET Årsaken til at både Nessa og Hegland peker til at styret i bolig- selskapet bør dekke kostnadene knyttet til ladestasjonenes infra- struktur er enkel: Det bidrar til en økning i verdi og attraktivitet for samtlige boliger i fellesskapet. – Vi ser nå helt klart at stadig flere etterspør tilretteleggelse for lading av elbil, og jeg har ved flere anled- ninger opplevd at potensielle kjøpe- re har trukket seg dersom dette ikke er tilfelle. Hvorvidt det er en lade- stasjon på plass spiller ingen særlig rolle, men det stilles stadig høyere krav i markedet til at infrastrukturen er på plass, understreker Bates spesialrådgiver. – Det er så klart en direkte verdi- økning tilsvarende prisen på ladesta- sjonen, men det er selve infrastruk- turen som gir den store gevinsten. Det gjør leiligheten mer attraktiv for flere potensielle kjøpere, og kan føre til at flere melder seg på budrunden, sier rådgiveren i ZAPTEC. – Og flere interessenter betyr trolig raskere salg og en bedre pris, samstemmer de to ekspertene. BEDRE UTNYTTELSE AV KAPASITETEN Der infrastrukturen spiller den viktigste rollen når det gjelder Ekspertene er enige: BOLIGSELSKAPER BØR INVESTERE I SMARTE LADELØSNINGER FOR ELBIL Etterspørselen etter tilrettelagt elbillading blir stadig større, og mange borettslag og sameier vurderer nå å investere i ladestasjoner. Utfordringen er ofte å finne en god måte å fordele kostnadene på. AV LASSE HULT, ZAPTEC Fredrik Hegland Njål Nessa

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy