Eiendomsmegleren nr. 1 - 2021

24 EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2021 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID Kriser skaper endring. Noen ganger innebærer det at krisen rett og slett trykker på «spol fremover-knappen», og fremskynder en utvikling som allerede er i gang. Hjemmekontor er det opplagte eksempelet fra denne krisen. Kriseløsningen kan noen ganger også vise seg å by på nye muligheter man ikke i utgangs- punktet heller så for seg. USA er hardt rammet av korona. Det har ført til kraftig nedstengning mange steder. Vi som opererer i markedet har opplevd at gårdeiere setter restriksjoner som gjør vanlige visninger umulig. Amerikanske me- glere har derfor snudd seg rundt og utforsket hvilke alternative løsninger som finner. I H5 har vi opplevd en voldsom økning i bestillinger av 360. Vi ser også at bruken av video har økt enormt. NAR opplyser at allerede tidlig i fjor hadde antall prospekter med video økt til 27% fra 16% i 2019. Faktisk var antallet som kjøpte bolig usett nesten doblet, slik at en av tyve kjøpte bo- lig uten å fysisk se den først i fjor. Forventningen fra boligselgerne er også tydelig, 73% av selgerne sa de ville foretrekke en megler som tilbyr video. I Norge er også bruken av video økende, men på et vesentlig lavere nivå enn i USA foreløpig. I 2020 økte bruken med 8%, slik at andelen annonser med video kom opp på 6% ihht tall fra FINN.no . Brukerne viser også økende interesse slik at antallet klikk på video og 360 økte med 13% i 2020 (FINN.no ). Vi vet ikke hva som ligger foran oss med tanke på pandemiens videre utvikling. Vi krysser alle fingrene for at vaksine og tiltak skal bringe oss tilbake til en mer normal hver- dag snart. Skulle vi likevel havne i en situasjon der vi skulle være for- hindret fra å gjennomføre vanlige visninger bør du være klar til å gjen- nomføre virtuelle visninger. I mot- setning til i fjor vår vet vi nå at folk ønsker å handle bolig uansett. Så lenge vi har jobb og renta er lav er boligen enda viktigere for oss nord- menn, når vi må være mye hjemme det meste av tiden. Bransjens løsning med visnings- påmelding har vært et meget klokt trekk. Det har bidratt til å holde markedet åpent og i gang, og har også gitt megler en mer forutsigbar hverdag. Påmelding har gitt en kva- lifisering av kjøperne og gode leads. Effekten er likevel at barrieren for å gå på visning er blitt høyere når man melder seg på, og gå en og en. Det er mulig det har redusert antall leads. Det er som regel et stort sprang mellom det store antallet som viser interesse for en FINN-­ 2021 ÅRET FOR MER ENGASJERENDE INNHOLD Video, 360 og andre virtuelle visninger har hatt en ekstrem vekst i USA siden pandemien traff i fjor vinter. I Norge er viruset håndtert bedre på de fleste måter. Eiendomsbransjen har kunnet operere mer eller mindre som normalt. Vi tror allikevel at det er mange gode grunner til å tilby virtuelle visninger som en del av markedsføringen i 2020, ikke bare på grunn av Covid 19. AV JOHAN FREDRIK HØVÅS, H5PROPERTY PROPTECH 360 - 360 med høy oppløsning og god kvalitet tillater en interessent å zoome inn på de detaljer man ønsker å studere nærmere. Det kan være før eller etter visning, på egenhånd eller over video eller telefon med megler

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy