Eiendomsmegleren nr. 1 - 2021

14 EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2021 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID I sommer startet det friskt med på- stander fra sentrale opinionsledere om at hjemmekontor nærmest blir den nye normalen. Så begynte andre signaler å komme: Medarbeiderne savnet kollegene og følte seg isolert; noen beskrev til og med en fengsels- følelse. Oppsummert: De fleste har behov for mer enn en effektiv, digital arbeidssituasjon. Skal vi forstå frem- tidens behov i markedet for kontor- og næringseiendom, må vi lytte til flere enn bjellesauene. Ikke misforstå meg: Arbeidslivet vil neppe vende tilbake til utgangs- punktet. Økt bruk av hjemme­ kontor er kommet for å bli, men vi trenger en variert arbeidssituasjon der fellesskap, arbeidsmiljø og orga- nisasjonskultur ikke blir skadeliden- de. Bedre tilrettelegging for veksling mellom fast arbeidsplass, hjemme- kontor og andre fysiske samhand- lingsarenaer blir nødvendig. Dette tror jeg blir leietakernes og nærings- meglernes nye hverdag. BEDRIFTENE KAN INNRETTE SEG PÅ FORSKJELLIG VIS: 1) FYSISK OMORGANISERING AV EGNE LOKALER Pandemien har avdekket nye behov, og den enkleste måten å møte dette på er å justere bruken av eksister­ ende lokaler. Koronanedstengingen byr på en enestående mulighet til å teste ut nytt fysisk organisasjons- kart. Vanligvis begrenses slike pro- sjekter til et minimum for å unngå driftsavbrudd og koordineringsut- fordringer. Med majoriteten på hjemmekontor kan man tenke friere. Næringsmeglerne bør som rådgivere anbefale en viss skjerming av den enkelte arbeidsplass. Fremtidens løsning er sannsynligvis ikke de helt åpne landskapene, men en mellom- ting mellom disse og de gamle cellekontorene. 2) VEKSELBRUK MELLOM KONTORARBEIDSPLASS OG HJEMMEKONTOR Mange vil ønske å kombinere det beste fra to verdener. Det kan bety for eksempel tre dager på kontoret og to dager hjemme. Når hjemme- kontoret blir en fast deltidsarbeids- plass, reiser det seg nye spørsmål som vi har tatt lett på under pande- mien: ergonomi, dekning av kost- nader til utstyr på hjemmekontoret osv. Debatten har allerede startet. Mye tyder også på et fremvoksende marked for samhandlingsarenaer i nærheten av folks boliger. Mål- gruppene er flere: Medarbeidere på hjemmekontor med behov for luft og variasjon, selvstendige konsulenter som vil unngå isolasjon på hjemme- kontor osv. Mindre møte-/arbeids- KONTORMARKEDET: BJELLESAUENE HAR IKKE ALLTID RETT Mange mener mye om fremtiden. Nyansene glimrer med sitt fravær, og treffsikkerheten er så som så. AV INTERIØRARKITEKT MNIL TROND RAMSØSKAR, RAMSØSKAR INTERIØRARKITEKTER

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy