Eiendomsmegleren nr. 1 - 2021

EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2021 13 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID MANGLENDE DOKUMENTASJON = RISIKO Ifølge teknisk forskrift skal prosjek- tering og utførelse av et våtrom være dokumentert. Men oppussingsar- beider i eksisterende våtrom utløser ikke forskriftskrav. Dette fører som regel til at arbeidene ikke dokumen- teres. Jeg mener at det likevel må kunne forutsettes at funksjonskrav­ ene til våtrommet er ivaretatt, også når arbeidene ikke utløser forskriftskravet. Manglende doku- mentasjon er en risikofaktor som bør anmerkes i en boligsalgsrapport. EGENINNSATS SKAL OPPGIS Vi har en tradisjon for egeninnsats i Norge. I utgangspunktet er dette helt greit siden man må forutsette at den utførende setter seg inn i monteringsveiledninger, leser fag­ bøker, aktuelle SINTEF-blader, og lignende. Men dessverre er egeninn- satsen som oftest ikke på høyde med arbeid utført av fagpersoner. Resul- tatet er derfor gjerne høyere risiko for skader og nedsatt forventet leve- tid. Av den grunn skal egeninnsats på utsatte bygningsdeler som våt­ rom anmerkes i egenerklæringen, og gi nedsatt tilstandsgrad i tilstands- rapporten. PUSSET OPP, MEN SELGES SOM NYTT BAD En vanlig feil er at et gammelt bad med nye overflater beskrives som nytt. Slik feilinformasjon skyldes ofte misforståelser gjennom ulike salgsledd og manglende dokumentasjon på utførte arbeider. Overflateoppussing uten at tettesjikt eller rørsystem fornyes resetter ikke vedlikeholds­ syklusen til våtrommet. Dermed blir det et avvik mellom forventningene skapt av opplysningen «Nytt bad» og den reelle levetiden for tettesjikt og rørsystemer. Slike forhold avsløres gjerne av tilstanden til sluk og eventuelt synlige deler av membran. MANGLENDE FALL Manglende fall til sluket er en gjen- ganger. Ved bruk av dusjen sprer vann seg over større deler av gulvet og renner ikke tilbake til sluket av seg selv. Dette avviker både fra for- ventningene og forskriften. I en til- standsrapport bør slike forhold av- dekkes, i tillegg til at selgeren, hvis vedkommende har brukt badet, må ha lagt merke til dette. LØSNINGEN Jeg mener at årsaken til det høye konfliktnivået kan ligge i mangel- fulle rapporter slik jeg har forsøkt å beskrive ovenfor, og at leserne heller ikke forstår innholdet. Ofte er ikke formuleringene tydelige nok til at ufaglærte ser konsekvensene av det vi skriver. Mer presise takstmenn og selgere er nødvendig. Dessuten vil økt kunnskap hos eiendomsmeglere om hvordan bygningsdelene er kon- struert og hva som kan forventes av tilstandsrapporter, presse oss takst- menn til å levere et bedre produkt til dere. La oss gå sammen om å gi forbrukerne et bedre beslutnings- grunnlag når de skal kjøpe bolig. «La oss gå sammen om å gi forbrukerne et bedre beslutnings - grunnlag når de skal kjøpe bolig» OLAF RAGUTZKI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy